Een bosplantsoen is een klein bos in de openbare ruimte. U vindt er een mix van verschillende bomen en struiken. De gemeente zorgt dat deze bosplantsoenen netjes blijven. We verdelen het onderhoud aan de bosplantsoenen in verschillende werkzaamheden.

Maaien en snoeien

Elk jaar maaien we de randen van de bosplantsoenen. Ook snoeien we doorgegroeide takken en overhangend groen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in juni tot en met augustus.

Uitdunnen

Het bosplantsoen wordt regelmatig uitgedund. De gemeente heeft per vak bepaald om de hoeveel jaar dit gebeurd. Bij het dunnen wordt een groot deel van de beplanting teruggesnoeid. Zo blijft het bosplantsoen in goede staat. Van het vrijgekomen materiaal worden houtsnippers gemaakt en waar mogelijk takkenrillen die als schuilplaats dienen voor dieren. Dit groenonderhoud vindt plaats van december tot en met maart.