Op deze pagina vindt u een overzicht van de nevenfuncties die worden vervuld door de collegeleden van de gemeente Krimpenerwaard.

Burgemeester Bouvy-Koene

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties

 • Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur Regio Midden-Holland
 • Algemeen bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
 • Algemeen bestuur Streekarchief Midden Holland
 • Regionaal Bestuurlijk Overleg Den Haag

Overige nevenfuncties

 • Vrijwilliger kankerpatiëntenorganisatie (NFK)

Wethouder Boere

 • Algemeen bestuur Omgevingsdienst Midden-Holland
 • Algemene Vergadering van Aandeelhouders Veerdienst Schoonhoven

Wethouder Barth

 • Eigenaar/bestuurder bij Barth Beheer
 • Eigenaar/bestuurder bij De Meester Vastgoed
 • Secretaris bij SGP Hoofdbestuur
 • Ouderling bij de hersteld hervormde gemeente Ouderkerk aan den IJssel
 • Ouderling en kerkvoogd a.i. bij de hersteld hervormde gemeente Waddinxveen Dorpstraat
 • Lid commissie kerkorde en lid commissie opzicht bij de Hersteld Hervormde Kerk
 • Lid geschillencommissie bij Geschillencommissie Vastgoedprofessionals
 • Lid werkkamer bedrijfsmatig vastgoed bij VastgoedCert
 • Lid Bestuur IBKW
 • Lid Algemeen Bestuur Groenalliantie
 • Examinator bedrijfsmatig vastgoed bij SVMNIVO

Wethouder Bultman

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties

 • Algemeen bestuur Hecht (voormalig RDOG)
 • Bestuurlijke adviescommissie Publieke Gezondheid (Hecht)
 • Algemene Vergadering van Aandeelhouders Waterbos Bergambacht

Overige nevenfuncties

 • Lid rommelmarkt commissie Willige Langerak

Wethouder Pannekoek

 • Algemeen bestuur Omgevingsdienst Midden-Holland
 • Algemeen bestuur Groenalliantie
 • Algemeen bestuur Promen
 • Cyclus Grondstoffenplatform Bestuurlijk

Wethouder Van der Hek

 • Lid Dagelijks bestuur Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
 • Algemeen bestuur Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
 • Algemeen bestuur Streekarchief Midden Holland
 • Algemeen bestuur Regio Midden-Holland
 • Algemene Vergadering van Aandeelhouders Cyclus
 • Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oasen
 • Algemene Vergadering van Aandeelhouders Stedin
 • Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Algemene Vergadering van Aandeelhouders Veerdienst Schoonhoven