Op deze pagina vindt u een overzicht van de nevenfuncties die worden vervuld door de collegeleden van de gemeente Krimpenerwaard.

Wethouder Sleeuwenhoek (voltijd)

InstantieFunctieVerbonden aan ambtBetaald
Stichting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) – in liquidatieVereffenaarJaNee
PromenPlaatsvervanger wethouder Jan VenteJaNee
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (vanaf juli 2016)Lid van het dagelijks bestuur, lid auditcommissie, lid algemeen bestuur, lid portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden JaNee
Waterbos Bergambacht B.V.    Lid algemene vergadering van aandeelhouders JaNee
Werkbedrijf Midden-HollandPlv. lid bestuurlijk regionaal samenwerkingsverbandJaNee
Bestuurlijke Tafel Groene Hart WerktPlv. lidJaNee
Bestuurlijk overleg maatschappelijke zorgLidJaNee
Bestuurlijk overleg Passend OnderwijsLidJaNee
Bestuurlijk overleg Sociaal DomeinLidJaNee

Wethouder Boere (voltijd)

InstantieFunctieVerbonden aan ambtBetaald
I.B.K.WLid algemeen bestuur en dagelijks bestuur    JaNee
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)Lid algemeen bestuurJaNee
Groenalliantie Midden-HollandPlv. lid algemeen bestuurJaNee
Bureau Openbare VerlichtingLid algemeen bestuurJaNee
CyclusLid algemene vergadering van aandeelhoudersJaNee
StedinLid algemene vergadering van aandeelhoudersJaNee
OasenPlv. lid algemene vergadering van aandeelhoudersJaNee
EnecoLid algemene vergadering van aandeelhoudersJaNee
BNGLid algemene vergadering van aandeelhoudersJaNee
Waterbos Bergambacht B.V.Plv. lid algemene vergadering van aandeelhoudersJaNee
Veerdienst Schoonhoven B.V.Lid AandeelhoudersvergaderingJaNee
Gebiedsovereenkomst Rijnmond DrechtstedenLidJaNee
Bestuurlijke tafel wonenPlaatsvervangend lidJaNee

Wethouder Vente (voltijd)

InstantieFunctieVerbonden aan ambtBetaald
PromenVoorzitter algemeen bestuur en dagelijks bestuurJaNee
Regio Midden HollandLid algemeen bestuurJaNee
Regio Midden HollandVoorzitter bestuurlijk overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt  JaNee
RBO Rijnland WestLidJaNee
VNG commissie WaterLid adviesgroepJaNee
Stuurgroep Gebiedsovereenkomst KrimpenerwaardVoorzitterJaNee
Stuurgroep GebiedsovereenkomstVoorzitter adviesgroep Natuur en LandbouwJaNee
Ministerie Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitLid regiegroep Veenweiden, namens VNGJaNee
Omgevingsdienst Midden-HollandPlv. lid algemeen bestuurJaNee
Groenalliantie Midden-HollandLid algemeen bestuur en dagelijks bestuurJaNee
Bureau Openbare VerlichtingPlv. lid algemeen bestuurJaNee
Werkbedrijf Midden-HollandLid bestuurlijk regionaal samenwerkingsverbandJaNee
Bestuurlijke Kerngroep Slappe BodemLid en penningmeesterJaNee
Bestuurlijke Tafel Groene Hart WerktLidJaNee
RBO Rijnland WestLid bestuurlijke trekkersgroep duurzaam agrarisch waterbeheerJaNee
Cheese ValleyLid bestuurlijke commissie Cheese Valley  
FC PerkouwScheidsrechterNeeNee

Wethouder Bening (deeltijd)

InstantieFunctieVerbonden aan ambtBetaald
ODMHLid algemeen bestuur en dagelijks bestuurJaNee
CyclusLid Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid BJaNee
Veerdienst Schoonhoven BVPlaatsvervangend lid Algemene vergadering van aandeelhoudersJaNee
Bestuurlijke tafel Verkeer en VervoerLidJaNee
Bestuurlijk Overleg DuurzaamheidLidJaNee
Bestuurlijk Overleg CultuurLidJaNee
Taxatiebureau Bening BVDirecteurNeeJa
Bening Beheer BVDirecteur/groot aandeelhouderNeeJa

Wethouder De Wit (deeltijd)

InstantieFunctieVerbonden aan ambtBetaald
ODMHLid algemeen bestuurJaNee
Groenalliantie Midden-HollandLid algemeen bestuurJaNee
Bestuurlijke tafel WonenLidJaNee
Stuurgroep Gebiedsovereenkomst KrimpenerwaardLidJaNee
EnecoPlv. lid algemene vergadering van aandeelhoudersJaNee