Wat is het?

Voor een vaste standplaats op de wekelijkse markt heeft u altijd een marktstandplaatsvergunning van de gemeente nodig. Als u geen vaste marktstandplaats heeft, kunt u meedingen naar een plaats als meeloper of standwerker. Voor informatie over de beschikbaarheid van een marktstandplaats kunt u contact opnemen met team APV via telefoonnummer 14 0182.

Informatie voor een standplaats los van de wekelijkse markt kunt u vinden bij standplaats, aanvraag.

Wat kost het?

Vanaf 1 januari 2019 gelden de volgende tarieven:

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de Marktverordening gemeente Krimpenerwaard 2016:
tot het verlenen van een standplaatsvergunning (artikel 3)€ 36,20
tot het overschrijven van een standplaatsvergunning op naam van een ander (artikel 9)€ 10,70
tot het verlenen van een vergunning om zich op de standplaats te laten vervangen (artikel 11, tweede lid)€ 10,70


 

Hoe werkt het?

Voor een standplaats op de wekelijkse markt heeft u een vergunning of toestemming van de marktmeester nodig. Er zijn hiervoor drie soorten marktplaatsen te onderscheiden:

  • voor een vaste marktstandplaats heeft u een vergunning nodig;
  • voor een dagplaats heeft u toestemming nodig van de marktmeester. Een dagplaats wordt per marktdag beschikbaar gesteld;
  • voor een standwerkersplaats heeft u toestemming nodig van de marktmeester. Een standwerkersplaats wordt per marktdag beschikbaar gesteld.

Een standwerker is een marktkoopman die publiek om zich heen verzamelt en een aansprekend verhaal houdt over het door hem te verkopen artikel.

Vaste plaats of een plaats als meeloper

Wanneer er een vaste standplaats vrij komt op een van de wekelijkse markten, dan plaatst de gemeente een vacature in het vakblad De Koopman. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst.

U kunt een plaats op de markt aanvragen als u voldoet aan het volgende:

  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U bent handelingsbekwaam.

De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe aan meelopers. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen die vrij komen als een ondernemer met een vaste standplaats er een keer niet is.

Wat moet ik doen?

Een vergunning voor een vaste standplaats vraagt u aan bij de gemeente. In het aanvraagformulier is aangegeven welke informatie u bij de aanvraag moet voegen. U vindt het aanvraagformulier hieronder.

Heeft u gevonden wat u zocht?