Wat is het?

Voor een vaste standplaats op de wekelijkse markt heeft u altijd een marktstandplaatsvergunning nodig. Als u geen vaste marktstandplaats heeft, kunt u meedingen naar een plaats als meeloper of standwerker. Voor informatie over de beschikbaarheid van een marktstandplaats kunt u contact opnemen met team APV, via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook een standplaats aanvragen, los van de wekelijkse markt. 

Wat kost het?

Op grond van de Marktverordening gemeente Krimpenerwaard 2016(externe link) kunt u een vergunning aanvragen voor een vaste standplaats of dagplaats. De tarieven voor het in behandeling nemen van deze aanvraag kunt u vinden in paragraaf 3.4 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening(externe link). De kosten voor het ter beschikking stellen van een standplaats op de markt vindt u in de verordening marktgelden(externe link).

Hoe werkt het?

Voor een standplaats op de wekelijkse markt heeft u een vergunning of toestemming van de marktmeester nodig. Er zijn hiervoor 3 soorten marktplaatsen te onderscheiden:

  • Een vaste marktstandplaats: u heeft een vergunning nodig.
  • Een dagplaats: u heeft toestemming nodig van de marktmeester.
  • Een standwerkersplaats: u heeft toestemming nodig van de marktmeester.

Vaste plaats of plaats als meeloper

Wanneer er een vaste standplaats vrij komt op een van de wekelijkse markten, dan plaatst de gemeente een vacature in het vakblad De Koopman. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst. U kunt een plaats op de markt aanvragen als u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en handelingsbekwaam bent. De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe aan meelopers. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen die vrij komen als een ondernemer met een vaste standplaats er een keer niet is.

Wat moet ik doen?

Een vergunning voor een vaste standplaats vraagt u aan bij de gemeente. In het aanvraagformulier is aangegeven welke informatie u bij de aanvraag moet voegen. U vindt het aanvraagformulier hieronder.