De gemeente Krimpenerwaard ontwikkelt een visie op maatschappelijke voorzieningen in de Krimpenerwaard. Dit doen we door inwoners, ondernemers en gebruikers van de Krimpenerwaard bij het proces te betrekken. We willen graag dat zij nu en in de toekomst prettig kunnen wonen, werken en leven. Hiervoor is het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor ontmoeting, scholen en voorzieningen dichtbij huis.

Onderzoek en reacties

Voor de visie is er een participatietraject opgestart, bestaande uit 3 rondes. Tijdens de eerste ronde (tot 16 juli 2023) hebben we onderzoek laten uitvoeren naar de verschillende voorzieningen in de kernen. Het gaat hierbij om voorzieningen op het gebied van cultuur en recreatie, gezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang, religie en levensbeschouwing, sport, en welzijn en maatschappij. Daarna kon iedereen op de onderzoeksresultaten reageren. Op basis van het onderzoek en de ontvangen reacties is er een conceptdocument opgesteld.

Reageer op het conceptdocument

De tweede ronde is inmiddels begonnen: tot en met 12 februari reageren op het conceptdocument.  Geef uw mening via de onderstaande knop.

Geef uw mening(externe link)

Uitkomst

De uitkomst van het participatietraject is een visiedocument op maatschappelijke voorzieningen in de Krimpenerwaard.