Wat is het?

Een loterij, prijsvraag of bingo is een kansspel. Een kansspel heeft enkele belangrijke kenmerken:

 • De speler kan een prijs winnen.
 • De speler heeft geen beslissende invloed op de uitslag.
 • De opbrengst van het kansspel gaat naar een goed doel van algemeen belang. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.

Wilt u een kansspel organiseren? Dan moet u een vergunning aanvragen of een melding doen. 

Levende dieren mogen bij kansspelen niet als prijs ter beschikking worden gesteld.

Online aanvragen

Gebruik voor het organiseren van een loterij of prijsvraag het formulier loterijvergunning. Gebruik voor het organiseren van een bingo het formulier klein kansspel.

Webformulier klein kansspel

Webformulier loterijvergunning

Wat kost het?

Vanaf 1 januari 2023 kost het aanvragen van een loterijvergunning € 10,75.

Hoe werkt het?

Regels loterij organiseren

 • U mag een loterij organiseren als u zich houdt aan deze regels:
 • Minimaal 50% van de opbrengst gaat naar het goede doel.
 • Maximaal 50% van de opbrengst gebruikt u om het prijzenpakket en de kosten te betalen.

Regels prijsvraag organiseren

U mag een prijsvraag organiseren als u zich houdt aan deze regels:

 • De deelnemer levert een actieve bijdrage. Bijvoorbeeld een slagzin maken, een verhaal schrijven of een foto maken.
 • Een jury bepaalt wie de prijzen wint.

Regels bingo organiseren

U mag de bingo organiseren als u zich houdt aan deze regels:

 • Een vereniging of stichting die minimaal 3 jaar bestaat, organiseert de bingo.
 • De waarde van de prijzen per spelronde is maximaal € 400.
 • De waarde van de prijzen per bijeenkomst is maximaal € 1.550.

Regels promotioneel kansspel organiseren

U mag een promotioneel kansspel organiseren als het doel is: reclame maken. Bijvoorbeeld voor een product, dienst of organisatie. U moet zich daarbij wel houden aan de voorwaarden in de Gedragscode promotionele kansspelen. Deze gedragscode vindt u onder het kopje Promotionele kansspelen op de website van de Kansspelautoriteit.

Wat moet ik doen?

Loterij of prijsvraag: vergunning aanvragen

 • Is het prijzenpakket minder dan € 4.500? Dan vraagt u de vergunning aan bij de gemeente. U kunt hiervoor het formulier loterijvergunning gebruiken (onder het kopje 'Digitaal aanvragen' op deze pagina). Doe dit minimaal 4 weken van tevoren.
 • Is het prijzenpakket meer dan € 4.500? Dan vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.

Let op! Organiseert u een prijsvraag en is het prijzenpakket minder dan € 2.300? Dan hoeft u de vergunning niet aan te vragen.

Bingo aanmelden

Uiterlijk 14 dagen van tevoren meldt u de bingo aan bij de gemeente. U kunt hiervoor het formulier klein kansspel gebruiken (via de knop bovenaan deze pagina).

Let op

Organiseert u een loterij, prijsvraag, bingo of ander kansspel? Dan moet u kansspelbelasting betalen. Dit kan zelfs als u geen vergunning nodig hebt.