De dijken moeten hoge waterstanden kunnen keren om de kans op overlast door overstromingen te verkleinen. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Tegelijkertijd daalt de bodem. Dijken worden daarom periodiek getoetst, een zogenaamde apk. Dit om te beoordelen of ze nog stevig genoeg zijn.

Wettelijke norm

De IJsseldijken aan de kant van de Krimpenerwaard voldoen niet aan de wettelijke norm. Het Hoogheemraadschap wil ongeveer 10 kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel verbeteren. Zodat de kans op wateroverlast zo klein mogelijk is en mensen in het gebied veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.