Wat is het?

Voor het plaatsen van ondergrondse kabels en leidingen in openbaar gebied moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Voor het plaatsen van bovengrondse kabels en leidingen heeft u een omgevingsvergunning nodig: www.omgevingsloket.nl 

In de praktijk doen (particuliere) personen deze vergunningsaanvraag niet zelf. Dit gaat via de kabel- of leidingexploitant in www.mijnaansluiting.nl.  

Als u namens een leidingexploitant de instemming/vergunning aanvraagt, sluit u bij de aanvraag een door de leidingexploitant ondertekende machtiging bij.

Naast de melding, instemming of aanvraag, moet u voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden:

Als er door de werkzaamheden overlast voor het verkeer ontstaat, is het handig dat u hiervoor aanvullend contact opneemt met de verkeermedewerkers van de gemeente.

Extra informatie

Hoe lang duurt het?

Op een melding krijgt het nutsbedrijf binnen vijf werkdagen een reactie. Een vergunningaanvraag heeft een maximale doorlooptijd van 6 weken. Daarna kan de uitvoering worden gepland en starten.

Bevoegd gezag

Bevoegdheid gemeente bij openbaar net

  1. Indien de te leggen kabel of leiding onderdeel vormt van een openbaar net, waartoe iedereen toegang heeft, dan moet de gemeente het ingraven van de kabel of leiding gedogen. Het leggen van een kabel kan niet geweigerd worden, maar de gemeente moet de werkzaamheden wel coördineren. Daarom is er toch een meldingsplicht.

  2. De gemeente mag geen financiële voorwaarden aan haar medewerking verbinden, maar heft leges in openbaar gebied.

  3. De kabelexploitant is verplicht de kosten te dragen van herstelwerkzaamheden aan bijvoorbeeld het straatwerk in de openbare ruimte.

Bevoegdheid gemeente in andere gevallen

Als de te leggen kabel geen onderdeel vormt van een openbaar net, is er voor de gemeente geen gedoogplicht. De medewerking van de gemeente is in dit geval niet verplicht en de gemeente kan (financiële) voorwaarden aan haar medewerking stellen.

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente Krimpenerwaard via telefoonnummer 140182 of via het e-mailadres kabelsenleidingen@krimpenerwaard.nl.