Een erfafscheiding is bedoeld om het erf af te bakenen van een buurerf of van de openbare weg. Erfafscheidingen aan de openbare ruimte zijn van invloed op de ruimtelijke kwaliteit. De gemeente streeft ernaar een rommelige indruk door een te grote verscheidenheid aan erfafscheidingen te voorkomen.

Basisvoorwaarden

Het bestemmingsplan is leidend bij het bepalen van de hoogte. Controleer daarom altijd de voorwaarden voor erfafscheiding in het geldende bestemmingsplan van uw adres. Deze kunt u vinden via Regels op de kaart(externe link).

Bekijk de voorwaarden(externe link)

In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Krimpenerwaard staan de basiscriteria voor erfafscheiding:

 • Voor de voorgevellijn en op minder dan 1 meter afstand van openbaar toegankelijk water maximaal 1 meter hoog.
 • In overige gevallen maximaal 2 meter hoog.
 • Eenduidige vormgeving (geen combinatie van verschillende vormen en materialen).
 • Materialen als te begroeien draadstaal, gaas of spijlen, danwel metselwerk of hout gebruiken.
 • Terughoudend in kleur, zoals groen, bruin of naturel.

Aanvullende voorwaarden

Voor gebied met gewoon of bijzonder welstandsniveau gelden de volgende aanvullingen:

 • Vorm en maat afstemmen op afscheiding naastgelegen perceel mits deze voldoet aan de objectcriteria voor erfafscheidingen.
 • Ijjzeren toegangshekken zijn hoogstens 8 meter breed en eventueel voorzien van gemetselde penanten met een hoogte van maximaal 1,80 meter.
 • In de beschermde gezichten:
  • Erfafscheiding die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte en geen onderdeel vormen van een gesloten straatwand zijn deels transparant, met zowel een horizontale als een verticale geleding.
  • Uitvoeren in hout of ijzerwerk schilderen in een donkere en gedekte tint (bijvoorbeeld zwartgroen) eventueel met witte accenten.