Energiecrisis: ondernemers

Bekijk op deze pagina welke regelingen er voor ondernemers bestaan vanuit de gemeente, het Rijk en MKB-Nederland. Ook vindt u meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel.

Maatregelen

Op dit moment zijn er geen gemeentelijke regelingen.

Prijsplafond voor energie

Het prijsplafond zal gelden voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. 

Verlenging verlaging brandstofaccijns

De belastingverlaging wordt verlengd tot en met 30 juni 2023. In de tweede helft van 2023 gaat het tarief weer langzaam omhoog.

Hulp bij hogere energiekosten voor ondernemers

Om de forse stijging van de energierekening van bedrijven deels te compenseren, neemt de overheid verschillende maatregelen. Op deze pagina vindt u nieuwe en bestaande regelingen die wij namens verschillende ministeries uitvoeren. Er is nog veel in voorbereiding. 

Energie besparen nu en straks

Energie besparen is belangrijk. Want energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken of te importeren. Bedrijven en organisaties kunnen hier een forse bijdrage leveren. Dat is goed voor het klimaat en maakt u en ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. En energie besparen helpt bij de energiekosten te verminderen.
 

BMKB-Groen (Borgstellingskrediet MKB groene investeringen)

Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid over de introductie van een groen luik onder de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Dit is bedoeld voor duurzame investeringen in bedrijfspanden voor eigen gebruik en verduurzaming van bedrijfsmiddelen.

SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie)

Wilt u grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze regeling is voor bedrijven en non-profitorganisaties.

DEI+ (Subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie)

Wilt u als ondernemer minder energie gebruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee u minder CO2 uitstoot? Voor pilot- of demonstratieprojecten binnen uw bedrijf kunt u subsidie aanvragen vanuit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

VEKI (Versnelde klimaatinvesteringen industrie)

Wilt u binnen uw onderneming CO2-besparende maatregelen nemen waarvan de werking is bewezen? Maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan? En is de tijd waarin deze kosten zich terugverdienen langer dan 5 jaar? Vraag dan de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) aan.

TSE (Topsector Energie regelingen voor industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten)

Onderzoekt of ontwikkelt uw bedrijf mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten? Werkt u daarbij samen met andere bedrijven of onderzoekers? Dan kunt u mogelijk subsidie krijgen uit de regeling TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O).

EIA (Energie Investerings Aftrek)

Heeft u een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of duurzame energie toepast? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt uw fiscale winst.

MIA + VAMIL (Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen)

Onderzoekt of ontwikkelt uw bedrijf mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten? Werkt u daarbij samen met andere bedrijven of onderzoekers? Dan kunt u mogelijk subsidie krijgen uit de regeling TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O).

Tegemoetkoming Energiekosten

Om de forse stijging van de energierekening van bedrijven deels te compenseren, neemt de overheid verschillende maatregelen. Op deze pagina vindt u nieuwe en bestaande regelingen die wij namens verschillende ministeries uitvoeren. Er is nog veel in voorbereiding. Zodra er meer bekend is over de concrete invulling van de nieuwe energieregelingen, informeren we u via deze pagina.

Netcapaciteit en Netcongestie

Wilt u uw installatie voor zonne-energie aansluiten op het elektriciteitsnet? Maar is de capaciteit van het net niet voldoende voor de transportvraag van alle elektriciteit (netcongestie)? Hier vindt u meer informatie, inspiratie en tips.

SEBA (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's)

Wilt u als ondernemer of non-profitorganisatie een nieuwe, uitstootvrije bedrijfsauto kopen of financial-leasen? Vraag dan subsidie aan uit de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). Bij operationele lease kan uw leasemaatschappij subsidie aanvragen. De subsidie geldt voor bedrijfsauto’s voor goederenvervoer uit de voertuigcategorie N1 of N2, met een maximumgewicht van 4.250 kg.

Schuldhulp ondernemers KvK

Stel je eens voor: je kunt je leveranciers niet meer betalen en de openstaande schulden lopen op. Welke mogelijkheden heb je dan? Van een minnelijk traject tot aan een alternatieve route: experts vertellen je er alles over.

Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland

Het Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland (SEB-MH) helpt bedrijven in Midden-Holland om slimme maatregelen toe te passen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Het Servicepunt is een initiatief van de duurzaamheidsplatformen van het bedrijfsleven, samen met de energiecoöperaties in Midden-Holland.