Wat is het?

U heeft een drank- en horecavergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen. Een drank- en horecavergunning is verplicht voor:

 • Horecabedrijven
 • Slijterijen
 • Sportkantines
 • Buurt- en dorpshuizen
 • Bedrijfsrestaurants
 • Bij wijziging van ondernemersvorm

Uitgezonderd zijn levensmiddelenbedrijven (zoals supermarkten) en cafetaria's. Zij mogen zonder drank- en horecavergunning zwakalcoholhoudende drank (maximaal 15% alcohol) verkopen. De alcoholische drank mag niet ter plaatse worden gedronken.

Voor horecagelegenheden en slijterijen gebruikt u het aanvraagformulier model A. Voor sportkantines, buurt- en dorpshuizen en andere paracommerciële instellingen gebruikt u aanvraagformulier B. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U vindt de formulieren onderaan deze pagina.

U moet een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen:

 • als de inrichting bouwtechnisch verandert
 • als de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een BV).

De drank- en horecavergunning is persoons- en adresgebonden en niet overdraagbaar (aan een ander persoon).

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement?

Dan moet u een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk buiten een horecabedrijf zwakalcoholhoudende drank (maximaal 15% alcohol) te verkopen. U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal twaalf aaneengesloten dagen.

Wat kost het?

Vanaf 1 januari 2020 gelden de volgende tarieven

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet€ 160,60
Voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet€ 56,20

Van 1 januari tot en met 31 december 2019 gelden de volgende tarieven:

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet€ 158,40
Voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet€ 55,40

Hoe werkt het?

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
 • elke leidinggevende heeft een Verklaring sociale hygiëne
 • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte (Checklist Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet)

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • huisregels ophangen in kantines 
 • cursus voor barvrijwilligers
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne) (Model Bestuursreglement NOCNSF)

Zie ook Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (NOCNSF).

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente met het Aanvraagformulier drank- en horecavergunning. Doe dit in de gemeente waar uw horecabedrijf of slijterij is gevestigd.

Aanmelden leidinggevenden

Wilt u een nieuwe leidinggevende op uw vergunning laten bijschrijven hoeft u dit alleen te melden. Deze melding geldt als aanvraag tot wijziging van het aanhangsel van de vergunning. Als een nieuwe leidinggevende komt, kan de bestaande vergunning blijven volstaan. De nieuwe leidinggevende wordt –na toetsing- bijgeschreven op het aanhangsel.

Voor de melding tot het wijzigen van een leidinggevende moet u per leidinggevende de volgende gegevens inleveren:

 • volledig ingevuld formulier Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting
 • kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • kopie arbeidsovereenkomst

Wijzigingen

U moet een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen als:

 1. u beschikt over een drank- en horecavergunning en de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt;
 2. u beschikt over een drank- en horecavergunning en de onderneming door een andere persoon wordt overgenomen;
 3. u beschikt over een drank- en horecawetvergunning en de inrichting niet langer klopt met de omschrijving in de vergunning.

Brandveiligheid

Veiligheid in uw (horeca)gelegenheid is erg belangrijk. Een van de onderdelen hiervan wordt geregeld bij de brandweer. Zij moeten in ieder geval uw inrichting op veiligheid beoordelen. Informatie hierover kunt u krijgen bij de brandweer, bel naar tel.  088 – 24 65 000.

Een aantal aanvullende zaken moet u regelen:

 • Bij een eventuele vestiging of verbouwing moet u bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen.
 • Het voeren van reclame is aan regelgeving gebonden. Informatie hierover kunt u bij de gemeente opvragen.

De meeste horecabedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Hiervoor geldt een meldingsplicht. Deze melding moet u doen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Wat heb ik nodig?

Een Drank- en horecavergunning moet schriftelijk bij de burgemeester worden aangevraagd. U kunt daarvoor het formulier gebruiken. Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen zijn ten minste de volgende gegevens nodig:

 • een ingevuld en ondertekend ‘aanvraagformulier drank- en horecavergunning’;
 • een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning te noemen personen;
 • van iedere leidinggevende een volledig ingevuld formulier ‘Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting’;
 • van iedere leidinggevende in loondienst een kopie van de arbeidsovereenkomst;
 • bouwkundige schets/plattegrond van de inrichting, inclusief eventuele terrassen (schaal minimaal 1:100, met maatvoering);
 • indien het gaat om een stichting of een vereniging op ideële grondslag: de statuten en een bestuursreglement dat voorziet in een verantwoorde verstrekking van alcohol;
 • een schriftelijk bewijsstuk dat aanvrager over het horecapand kan beschikken.

Afhankelijk van de omstandigheden kan aanvullende informatie nodig zijn.

Extra informatie

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?