Heeft u of iemand in uw omgeving te maken (gehad) met discriminatie? Dan kunt u hiervan een melding doen bij Stichting iDb.

Melding doen(externe link)

Stichting iDb helpt bij discriminatie

Stichting iDb is onze anti-discriminatievoorziening die klachten en meldingen behandelt van mensen die discriminatie hebben ervaren. Stichting iDb geeft u gratis hulp en advies. Vertel uw verhaal aan de klachtbehandelaars via de telefoon of mail. Dit kan zonder te vertellen wie u bent. Ook een persoonlijk gesprek is mogelijk.

U kunt ook een melding doen wanneer u twijfelt of u of iemand anders te maken heeft met discriminatie. Naast het behandelen van klachten, geeft de stichting ook gastlessen, trainingen en voorlichtingen om zo een open, veilige en inclusieve samenleving te creëren.

Discriminatie is verboden in Nederland

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonskenmerken. Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet beschermt mensen die worden gediscrimineerd vanwege hun geloof, leeftijd, huidskleur, seksuele gerichtheid, geslacht, politieke voorkeur, handicap, chronische ziekte, levensovertuiging, nationaliteit, burgerlijke staat, arbeidscontract of arbeidsduur. Stichting iDb registreert ook niet-wettelijke discriminatiegronden. Een voorbeeld hiervan is het ervaren van discriminatie vanwege je vaccinatiestatus.

Melding helpt u en anderen

U komt niet alleen op voor uzelf, maar u helpt ook bij het aanpakken en voorkomen van discriminatie. Uw melding geeft informatie over discriminatie en hoe vaak het voorkomt. Zo kan de gemeente discriminatie bestrijden.

Manieren om een melding te doen