In 2021 is de oude Dika-fabriek in Schoonhoven (aan Buiten de Veerpoort 5) aangewezen als gebied voor transformatie naar een woongebied. Dat staat in het bestemmingsplan Binnenstad Schoonhoven. In de afgelopen jaren is er een plan ontwikkeld waarmee 81 woningen voor starters, gezinnen en senioren worden gebouwd.

Impressie van woningen op het Dika-terrein
Impressie van woningen op het Dika-terrein

Waterveiligheid

Omdat de locatie buitendijks ligt, is er veel aandacht voor waterveiligheid. Er wordt op een verhoogd dek gebouwd, waaronder bewoners kunnen parkeren. De nu aanwezige 217 openbare parkeerplaatsen komen op de locatie van P2 en gedeeltelijk onder het dek. Daarnaast is er breed naar de omgeving gekeken voor een goede landschappelijke inrichting om zo een hoogwaardig leef- en openbaar gebied te realiseren.

Herinrichting

Er is een speciaal ontwerp opgesteld voor de herinrichting van het toekomstig openbaar gebied op het huidige parkeerterrein P1 en op het woondek rondom de woongebouwen. Hierbij was er veel aandacht voor klimaatadaptieve oplossingen en er komen looproutes die aansluiten op de omgeving. Zo kan een ieder hier gebruik van maken voor een wandeling. Tegelijkertijd wordt de historie van Schoonhoven als vestingstad benadrukt door het hier aanwezige oude bastion weer meer zichtbaar en beleefbaar te maken.

Planning

In juni 2023 is de omgevingsvergunning verleend. De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang. Hieronder vindt u de planning. Meer informatie over de voortgang van het project vindt u op nijverij.nl(externe link).

  • Juni - oktober 2023: Toewijzen van de woningen aan kopers en formeel afronden verkoopproces
  • November - 2023: Start sloop Dika-fabriek + aanvullend bodemonderzoek
  • December 2023: Start bouwwerkzaamheden (verwachte bouwtijd van ongeveer 1,5 tot 2 jaar)
Impressie van woningen op het Dika-terrein
Impressie van woningen op het Dika-terrein

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.