Wat gaan we doen? 

De gemeente Krimpenerwaard heeft, net als voor de gemeentekantoren, een businesscase laten opstellen voor de huisvesting van de buitendienst. Om tijdig aan de Klimaatwet te kunnen voldoen, is het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen één van de belangrijke doelstellingen voor komende jaren. De gemeente wil gemeentekantoren, buitendienstlocaties en sporthallen in 2030 met 50% terugbrengen in CO2-reductie en in 2050 met 100%.

Businesscase buitendienst

De buitendienst werkt momenteel op vier locaties: Krimpen aan de Lek, Ouderkerk, Bergambacht en Schoonhoven. Deze locaties voldoen momenteel niet aan de duurzaamheidsambities. Ook is de vraag gerezen of een centrale huisvesting van de buitendienst efficiënter en functioneler kan zijn. Er is een businesscase huisvesting buitendienst opgesteld, volgens dezelfde onderzoeks- en beoordelingsmethode als de gemeentekantoren. Drie scenario’s zijn onderzocht: investeren in de huidige gebouwen, één centrale locatie en één centrale locatie met steunpunt Krimpen aan de Lek. 

Een centrale locatie

Het onderzoek wijst uit dat huisvesting op één locatie centraal in de Krimpenerwaard het beste scoort op duurzaamheid, dienstverlening, bereikbaarheid en financieel oogpunt. Daarnaast zorgt een locatie ook voor betere samenwerking en afstemming onderling, waardoor er een efficiëntere bedrijfsvoering is. Veerweg 8 in Bergambacht is de beoogde centrale locatie Het college heeft besloten dit pand aan te kopen van de Provincie Zuid-Holland, omdat het huidige steunpunt voor de Provinciale gladheidsbestrijding komt te vervallen. Veerweg 8 heeft reeds een kantoordeel, werkplaatsen en stallingsruimte voor voertuigen. Om het verder geschikt te maken is er een uitbreiding nodig van de bestaande bebouwing. Het hergebruiken van geschikte panden sluit aan bij de huidige opvattingen over circulaire economie. 

Wat is de planning? 

Op 20 juli 2021 neemt het college een besluit over de huisvesting van de buitendienst. Het raadsvoorstel voor de investering in de nieuwe huisvesting van de buitendienst staat gepland voor de vergadering van 21 december 2021.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Contactpersonen: 
Reg Bilardie, projectleider of Mark van Hooijdonk, projectmedewerker, telefonisch bereikbaar via 140182 of per mail via info@krimpenerwaard.nl