Wat is het?

Bureau Leerlingzaken voert de leerplichttaken uit voor de gemeente Krimpenerwaard. Alle kinderen die in Nederland wonen, of hier tijdelijk wonen, zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin het kind zestien jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht.

Leerplichtwet

Ouders of verzorgers moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Zij moeten hun kind inschrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook echt naar school gaat. Als uw kind ziek is, moet u dat meteen melden bij de school. Op de website van Bureau Leerlingzaken website van Bureau Leerlingzaken vindt u informatie over de werkzaamheden.

Contact

Bureau Leerlingzaken is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

  • Bezoekadres: Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda
  • Correspondentieadres: Postbus 1086, 2800 BB Gouda
  • Telefoon: 0182-588586
  • E-mail: info@leerlingzakenmh.nl