Wat is het?

Jongeren kunnen recht hebben op een bijstandsuitkering. Er gelden speciale regels als jongeren een bijstandsuitkering willen aanvragen.

Ben je jonger dan 27 jaar? Kijk dan eerst of je een opleiding kunt volgen of werk kunt vinden. Lukt dit niet? Dan heb je misschien recht op een uitkering. Op de website van de Rijksoverheid(externe link) staat meer over de regels die gelden voor bijstand voor jongeren.

Wat moet ik doen?

Ben je tussen de 18 en 27 jaar en heb je geen werk en volg je geen opleiding? Dan kun je je melden bij een consulent Werk en Inkomen van de gemeente. Bel hiervoor naar telefoonnummer 14 0182.

Zodra je de melding hebt gedaan, start een zoektermijn van vier weken. In deze vier weken ga je zelf actief op zoek naar een opleiding of werk. De zoektermijn geldt in sommige gevallen niet. Bijvoorbeeld als meer maatwerk nodig is.

Een consulent Werk en Inkomen nodigt je na de melding uit voor een gesprek. In dit gesprek krijg je informatie over de zoektermijn, werken, een opleiding volgen en de bijstandsuitkering. De consulent maakt afspraken met jou en geeft tips over wat je kunt doen in de zoekperiode.

Is het na vier weken zoeken niet gelukt om werk of een opleiding te vinden? Dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Je kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente via telefoonnummer 14 0182. De medewerker van de gemeente vertelt je aan de telefoon hoe je verder geholpen wordt. Je krijgt per post een aanvraagformulier, met daarbij een brief waarin staat welke documenten je moet laten zien.

Na de aanvraag

 • Je ontvangt binnen acht weken bericht of je de uitkering krijgt. Krijg je de uitkering? Dan gaat die in vanaf de eerste dag van de aanmelding.
 • Als de aanvraag niet volledig is, vragen we je schriftelijk om binnen een bepaalde periode de informatie die nog mist op te sturen (hersteltermijn). De tijd die dit duurt, wordt opgeteld bij de tijd die nodig is om de aanvraag af te handelen (acht weken).
 • Vanaf vier weken na de datum waarop je de aanvraag ingediend hebt, kun je de gemeente vragen of je een voorschot kunt krijgen. Je moet er dan wel voor zorgen dat alle bewijsstukken aanwezig zijn.
 • Als je het niet eens bent met het besluit, kun je binnen zes weken na ontvangst van het besluit een bezwaarschrift indienen.

Wat heb ik nodig?

Voor de aanvraag van de bijstandsuitkering moet je bewijzen laten zien dat je geen werk of opleiding hebt gevonden. Denk aan sollicitatiebrieven of afwijzingsbrieven. Je neemt deze bewijzen mee naar het aanvraaggesprek bij de gemeente. Verder heb je de volgende gegevens nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • gegevens over je woonsituatie
 • bankafschriften van je rekeningen
 • een overzicht van je eventuele schulden
 • beschikkingen van de Belastingdienst over toeslagen of heffingskortingen
 • kopieën van diploma’s
 • gegevens over beëindiging studiefinanciering
 • curriculum vitae (cv)