Het college vergadert iedere week. Tijdens deze vergaderingen neemt het college een aantal besluiten. Deze besluiten komen in een besluitenlijst. Tijdens de volgende vergadering stelt het college deze lijst vast. De besluitenlijst is dan openbaar.

De openbare besluitenlijst wordt gepubliceerd op de website Zoek.officielebekendmakingen.nl