Wat is het?

Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent. U vraagt de attestatie de vita persoonlijk aan bij de gemeente. Hiervoor maakt u eerst een afspraak. U krijgt het document meteen mee.

Afspraak maken

Wat kost het?

De attestatie de vita kost € 16,60 euro. De attestatie de vita is gratis als u deze aanvraagt voor een pensioenfonds. U moet dit met de originele brief van het pensioenfonds kunnen laten zien.

Hoe werkt het?

U hebt een attestatie de vita bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Een attestatie de vita is in het Nederlands en in het Frans. Het document is 6 maanden geldig.

Wat heb ik nodig?

  • Een geldig identiteitsbewijs