Vergaderingen gemeenteraad en raadscommissies

De gemeenteraad komt maandelijks op dinsdag bijeen in het gemeentekantoor in Lekkerkerk. De vergaderingen van de commissie vinden plaats op dinsdagavonden. De eerste vergaderavond is de commissie Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer, de week erna vindt de commissie Ruimte en Financiën plaats. Woensdagavond is de uitloopavond voor beide commissies.

Agenda en Vergaderingen

Agenda

Bekijk de vergaderkalender van de gemeenteraad en de raadscommissies. SBBV staat hierin voor samenleving, bestuur, beheer en verkeer. RF is Ruimte en Financiën en RZ is raadzaal.

 

Naar de agenda

Vergaderingen (terug)kijken

Bekijk hier live of achteraf de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies. Wilt u graag ondertiteling? Klik dan na 'start' linksonder op CC.

 

Bekijk vergaderingen

Hoe vergadert de raad?

De raad neemt besluiten en daarvoor wordt er veel vergaderd. Er is in onze gemeente gekozen voor het BOB-model. Een driedeling, waarbij eerst Beeldvormend informatie wordt opgehaald. Vervolgens wordt gedebatteerd in de Oordeelsvorming met de fracties en tenslotte in een formele raadsvergadering besloten wordt.

Met de overgang naar het BOB-model worden 4 doelen nagestreefd:

 • Grotere betrokkenheid van inwoners bij de politiek
 • Versterking van de politiek sturende rol van de raad
 • Verhogen van de kwaliteit gericht op onderling debat ten behoeve van besluitvorming
 • Besparing op de vergadertijd

vorming

Bij Beeldvorming gaat het om het verkrijgen van een goed inzicht in de situatie. Het gaat dan om het afbakenen van het vraagstuk, inzicht krijgen in de inhoudelijke problemen en mogelijke oplossingen, maar ook om het verkrijgen van inzichten van derden. Aandacht geven aan deze punten voorkomt dat al te snel een (politiek) oordeel wordt geveld en bevordert dat alle beschikbare informatie zorgvuldig wordt meegenomen en afgewogen. Beeldvorming is een belangrijke fase voor de inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven en is mede bedoeld om hen intensiever bij het lokale bestuur te betrekken.

Beeldvormende vragen zijn:

 • Waar hebben we het over?
 • Hebben we alle informatie duidelijk?
 • Welke vragen zijn er nog?
 • Wat weten we niet?
 • Hebben we alle informatie om een oordeel te gaan vormen?

In deze fase van de besluitvorming kan een informatiebijeenkomst, werkbezoek, dialoogtafel, hoorzitting of een ideeënmarkt worden georganiseerd. Er kunnen verschillende bijeenkomsten naast elkaar georganiseerd zijn.

Oordeelsvorming is gericht op het formuleren van een -voorlopig- politiek standpunt op grond van argumenten en de weging daarvan. In de commissies nemen fracties een standpunt in en gaan de leden met elkaar in debat. De commissie adviseert de raad hoe een onderwerp te behandelen: een hamer- of bespreekstuk. Een hamerstuk betekent dat fracties akkoord zijn met het voorstel. In de raad wordt hierover niet meer gesproken. Een bespreekstuk wordt wel in de raad besproken.

Oordeelsvormende vragen zijn:

 • Wat is het doel?
 • Waar maken we ons zorgen om?
 • Wat zijn de voors en tegens?
 • Zijn de gevolgen acceptabel?
 • Aan welke voorwaarden moet een besluit voldoen om acceptabel te zijn?

In deze fase kan een expertmeeting worden belegd of een woordvoerdersoverleg of kan door inwoners gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om aan tafel van de raad in te spreken.

In deze fase neemt de gemeenteraad een besluit. De discussie is gericht op het formuleren van in ieder geval een meerderheidsstandpunt (en eventueel unanieme overeenstemming) op basis van argumentatie of overtuiging. Daarna is het aan het college van burgemeester en wethouders om deze uit te voeren.

Besluitvormende vragen zijn:

 • Wat besluiten we?
 • Wat gaan we doen?
 • Wat mag het kosten?
 • Welke voorwaarden hebben we?