Wat doen de raadscommissies?

De raad heeft twee raadscommissies ingesteld die over verschillende onderwerpen vergaderen. Elke raadscommissie adviseert aan de raad over onderwerpen die tot het taakgebied van de commissie horen. De commissievergaderingen hebben als doel om de besluitvorming voor te bereiden, te informeren en discussiëren.

Raadscommissies

 • Commissie Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer (voorzitter Nathalie Glastra)
 • Commissie Ruimte en Financiën (voorzitter Eric Koelewijn)

Samenstelling

De raadscommissies bestaan uit raads- en burgerleden. Elke fractie mag naast de raadsleden vier burgerleden voordragen, zij horen tot een politieke partij uit de raad en zijn vaak specialisten op bepaalde onderwerpen.

Vergaderingen

De vergaderingen van de commissie vinden plaats op dinsdagavonden. De eerste vergaderavond is de commissie Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer, de week erna vindt de commissie Ruimte en Financiën plaats. Woensdagavond is de uitloopavond voor beide commissies.

Verdeling beleidsterreinen

Commissie Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer (SBBV)

Voorzitter: Nathalie Glastra

 • Sociale zaken, Sociaal domein
 • Welzijn
 • Cultuur en sport
 • Jeugd en Onderwijs
 • Dierenwelzijn
 • Economie en werkgelegenheid
 • Bestuur
 • Veiligheid en Handhaving
 • Dienstverlening
 • Communicatie
 • Burgerparticipatie
 • ICT
 • Verkeer en vervoer
 • Beheer openbare ruimte
 • Infrastructuur

Commissie Ruimte en Financiën (R&F)

Voorzitter: Eric Koelewijn

 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Onderwijshuisvesting
 • Monumenten, archeologie
 • Bouwzaken, vergunningen
 • Duurzaamheid en milieu
 • Recreatie en toerisme
 • Financiën