De raad heeft twee raadscommissies ingesteld die over verschillende onderwerpen vergaderen.

  • Commissie Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer (voorzitter Ton van Dorp)
  • Commissie Ruimte en Financiën (voorzitter Frank Mone)

Elke raadscommissie adviseert aan de raad over onderwerpen die tot het taakgebied van de commissie horen. De commissievergaderingen hebben als doel om de besluitvorming voor te bereiden, te informeren en discussiëren.

De raadscommissies bestaan uit raads- en burgerleden. Elke fractie mag naast de raadsleden vier burgerleden voordragen, zij horen tot een politieke partij uit de raad en zijn vaak specialisten op bepaalde onderwerpen.

De vergaderingen van de commissie vinden plaats op dinsdagavonden. De eerste vergaderavond is de commissie Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer, de week erna vindt de commissie Ruimte en Financiën plaats. Woensdagavond is de uitloopavond voor beide commissies.