logo klankbordgroep jongeren gemeente krimpenerwaard

De klankbordgroep jongeren adviseert namens de jongeren in de Krimpenerwaard het gemeentebestuur over zaken die jongeren raken. De klankbordgroep vergadert elke tweede maandag van de maand. Zij adviseren het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over vele onderwerpen die jongeren aangaan.

Aansluiten bij de klankbordgroep

Ook andere jongeren kunnen zich aansluiten bij de klankbordgroep. Voor meer informatie kun je terecht bij het secretariaat: 0182-729 900 of griffie@krimpenerwaard.nl.