De coalitie bestaat uit vier politieke partijen: VGBK, SGP, CDA en VVD. Deze partijen maken afspraken over het beleid voor de periode tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Het coalitieakkoord en de jaarlijkse programmabegroting vormen samen de algemene basis van het beleid van de gemeente Krimpenerwaard.