Minicontainer voor oud papier en karton

Sinds eind 2022 zamelt de gemeente Krimpenerwaard het oud papier en karton (OPK) bij alle laagbouwwoningen in de gemeente in met minicontainers. Door het gebruik van minicontainers ligt er minder los papier op straat, waait het niet meer weg en wordt het bij regen niet meer nat. Om oud papier goed te kunnen recyclen moet het namelijk schoon en droog zijn. Daarnaast is de inzameling met minicontainers veiliger en ook lichamelijk minder belastend voor de inzamelmedewerkers en vrijwilligers van de verenigingen.

Afvalstoffenheffing

De invoering van de OPK-container heeft geen gevolgen voor de afvalstoffenheffing. Voor het aanbieden van OPK betaalt u geen extra kosten.

Informatie containers

Laagbouwwoningen die zijn aangesloten op een verzamelcontainer, krijgen geen minicontainer voor OPK. De gemeente onderzoekt momenteel op welke plekken er een verzamelcontainer OPK voor deze huishoudens komt. Voor de bewoners van hoogbouw en gestapelde woningen verandert er nog even niets. Zij kunnen het OPK voorlopig op de gebruikelijke manier (gebonden of in dozen) blijven aanbieden aan de straat.

Wanneer u geen gebruik wilt maken van een minicontainer OPK, kunt u 3 maanden na levering de minicontainer weer inleveren. Hiervoor kunt u vanaf half januari 2023 contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Cyclus NV via telefoonnummer: 0182 - 547 500. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt voor het ophalen van de minicontainer. U moet dan wel uw oud papier en karton zelf naar een brenglocatie OPK of milieustraat brengen. Bekijk de brenglocaties onder de kop 'Oud papier en karton' op de pagina Afvalsoorten.

Wilt u een tweede OPK-minicontainer aanvragen? Dan kunt u 3 maanden na levering (vanaf half januari 2023) contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Cyclus NV via telefoonnummer: 0182 - 547 500. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt voor het leveren van de tweede minicontainer.  

Het OPK wordt één keer per maand ingezameld op een vaste inzameldag. Wilt u weten wanneer bij u in de straat het OPK wordt opgehaald? Kijk dan op de Cyclus afvalkalender-app of op de afvalkalender van Cyclus. U kunt inloggen met uw postcode en huisnummer.

De regels en de inzamelplek voor het ophalen van OPK zijn hetzelfde als die voor de restafval en gft+e minicontainers. U kunt de minicontainer de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 met gesloten deksel aanbieden op de inzamelplek. Op de inzameldag zelf moet de minicontainer uiterlijk om 7.30 uur op de inzamelplek staan. Na het legen moet de minicontainer zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 20.00 uur op de vastgestelde inzameldag, van de openbare weg zijn gehaald.

De verenigingen die betrokken zijn bij de inzameling van OPK, blijven hiervoor een vergoeding ontvangen.