Als bedrijf bent u zelf verantwoordelijk voor de inzameling van uw bedrijfsafval. Dat geldt ook voor oud papier en karton. Ook moet u het afval zelf (laten) afvoeren. Hiervoor kunt u een contract afsluiten met een commerciële inzamelaar.

Afval scheiden

U moet als bedrijf uw bedrijfsafval scheiden. Heeft u een vergunning van de gemeente of provincie? Dan staat meestal in die vergunning welke afvalstoffen u precies moet scheiden. Heeft u geen vergunning? Dan gelden de regels uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Oud papier en karton

Wordt het oud papier en karton van uw bedrijf ingezameld door vrijwilligers? Dan kan de bedrijveninvesteringszone of ondernemersvereniging met de betreffende organisatie bespreken wat mogelijk is. Kosten die hierbij gemaakt worden door de ondernemers zelf betaald. Denk aan de kosten voor het inhuren van inzamelmiddelen. Mogelijk is een collectieve regeling voordelig.