Cyclus NV verzorgt de afvalinzameling voor de gemeente Krimpenerwaard. Alle belangrijke informatie over afval, inzameldata, huisvuilinzamelingen recycling kunt u vinden via de digitale afvalkalender.

Digitale afvalkalender

Zie ook: Belangrijke informatie over afvalinzameling voor het laatste nieuws over de inzameling van afval.

Twijfelt u over welk afval in welke bak hoort?

Raadpleeg dan de afvalscheidingswijzer van Cyclus via cyclusnv.nl/afvalscheidingswijzer

Vragen, klachten en meldingen

U kunt met al uw vragen, klachten en meldingen over afval terecht bij Cyclus NV. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een afvalpas of een container.

Vuilniswagen Cyclus NV