Als u opeens bijzondere kosten moet maken en hiervoor niet hebt kunnen sparen, dan heeft u mogelijk recht op bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u deze extra en bijzondere kosten kunt betalen. U kunt bijzondere bijstand als gift krijgen, maar ook als lening.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt, moet u ook informatie meesturen. Zorg ervoor dat u deze informatie bij de hand heeft, voordat u de aanvraag start. Hieronder leest u welke informatie er voor uw aanvraag nodig is.

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand heeft

Voor het aanvragen van bijzondere bijstand worden om bewijsstukken gevraagd. Hieronder een overzicht van de informatie die u mogelijk mee moet sturen

Bij advocaatkosten

 • Civiel Toevoeging
 • Factuur

Let op: Voor juridisch advies gaat u eerst naar het juridisch loket. U krijgt dan een korting op de eigen bijdrage. Als u niet naar het juridisch loket gaat, mist u de korting. Voor de gemiste korting krijgt u geen bijzondere bijstand.

Bij reiskosten schoolgaand kind

 • Bewijs dat uw kind niet dichterbij naar school kan gaan
 • Bewijs inschrijving als voltijdse leerling
 • Vervoersbewijzen

Eigen bijdrage kinderopvang in geval van sociaal-medische indicatie

 • Overeenkomst kinderopvang;
 • Sociaal-medische indicatie (GGD Midden-Holland).

Bij duurzame gebruiksgoederen

 • Aankoopbewijs of offerte

Bij kosten bewindvoering, curator of mentor

 • Uitspraak rechter
 • Factuur bewindvoerder

Bij overige kosten

 • In ieder geval de factuur van de overige kosten.

Let op: een vergoeding voor medische kosten vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar.

U krijgt een IOAW uitkering

 • Heeft u, uw partner of kind(eren) een bank en/of spaarrekening? Dan levert u alle bankafschriften in van de laatste drie maanden van u, uw partner en kind(eren) jonger dan 18 jaar.
 • Heeft u onroerend goed? Lever de eigendomsgegevens in.
 • Heeft u, uw partner of kind(eren) een eigen huis? Dan vragen wij u de eigendomsakte, hypotheekakte, WOZ-waarde, huidige hoogte van de hypotheek en polissen van verzekeringen en/of beleggingen en/of spaarvormen die gebonden zijn aan de woning in te leveren.
 • Heeft u of uw partner een vermogensverzekering? Dan levert u de polis en huidige afkoopwaarde in.
 • Heeft u of uw partner schulden? Dan levert u recente bewijzen hier van in (bewijsstukken niet ouder dan 2 maanden).
 • Het gaat om inkomsten en vermogen uit binnen- en buitenland  
   

U krijgt geen bijstandsuitkering of IOAW uitkering

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs in. Dat mag een paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning zijn.
 • Een bewijs van betaling van huur of hypotheek van uw woning.
 • Heeft u, uw partner of kind(eren) een bank en/of spaarrekening? Dan levert u alle bankafschriften van de laatste drie maanden van u, uw partner en kind(eren) jonger dan 18 jaar.  
 • Heeft u onroerend goed? Lever de eigendomsgegevens in.
 • Heeft u, uw partner of kind(eren) een eigen huis? Dan vragen wij u de eigendomsakte, hypotheekakte, WOZ-waarde, huidige hoogte van de hypotheek en polissen van verzekeringen en/of beleggingen en/of spaarvormen die gebonden zijn aan de woning in te leveren.
 • Heeft u of uw partner een vermogensverzekering? Dan levert u de polis en huidige afkoopwaarde in.
 • Heeft u of uw partner schulden? Dan levert u recente bewijzen hier van in (bewijsstukken niet ouder dan 2maanden).
 • U of uw partner heeft inkomsten in binnen- en/of buitenland? Dan levert u 3 loonstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen drie maanden in, als uw uitkering van het UWV of de SVB is beëindigd levert u hiervan een bewijs in, beschikking rechtbank in geval van partner- en/of kinderalimentatie, beschikking belastingdienst bij teruggave belastingdienst. In geval van zelfstandige, Jaarcijfers laatste 3 jaar en het lopende jaar, Belastingaangiften laatste 3 jaar.
 • Het gaat om inkomsten en vermogen uit binnen- en buitenland
   

Voorwaarden

 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u uit een EU-land komt, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of anderszins rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert);
 • u woont en verblijft in Nederland. Ook moet u in de gemeente Krimpenerwaard wonen om hier bijzondere bijstand aan te kunnen vragen;
 • u heeft een laag inkomen en weinig of geen vermogen (zie verdere uitleg hierover hieronder);
 • het moet gaan om bijzondere noodzakelijke kosten;
 • u kunt nergens anders de kosten vergoed krijgen, bijvoorbeeld uit een andere uitkering, regeling of verzekering.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt, kijken we wat u gedaan heeft om uw situatie zelf op te lossen. Ook kijken we of u zelf voldoende actie heeft ondernomen om uw situatie te voorkomen. Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld.

Let op: U krijgt geen bijzondere bijstand als de kosten al betaald zijn, voordat u de aanvraag doet.