Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Als u een beperking of chronische ziekte hebt, is bijverdienen vaak moeilijk. Misschien heeft u recht op studietoeslag. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Nadat er met u contact is opgenomen over uw aanvraag, maken wij een afspraak. Als u gebruik kunt maken van de studietoeslag, hoort u in het gesprek wanneer deze aan u wordt overgemaakt.

Studietoeslag aanvragen

Wilt u de studietoeslag liever schriftelijk aanvragen? Vraag dan het aanvraagformulier op via telefoonnummer 14 0182.

Voorwaarden

De studietoeslag is er voor studenten die aan de volgende eisen voldoen:

  • U moet inwoner zijn van de gemeente Krimpenerwaard.
  • U krijgt studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS(externe link)).
  • U ontvangt geen Wajong-uitkering.
  • U kunt door een probleem met uw lichamelijke of geestelijke gezondheid geen geld verdienen.

Hoogte studietoeslag

Vanaf januari 2023 gelden bij de (als voorbeeld) genoemde leeftijden de onderstaande toeslagen.

  • Studenten van 18 jaar: € 164,30
  • Studenten van 19 jaar: € 197,15
  • Studenten van 20 jaar: € 262,87
  • Studenten van 21 jaar en ouder: € 328,59