De gemeente vindt het belangrijk dat iedere inwoner goed verzekerd is. Daarom bieden wij inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering. De gemeente betaalt een maandelijkse bijdrage. Deze wordt uitbetaald aan de zorgverzekeraar. 

U kunt kiezen uit verschillende polissen van twee zorgverzekeraars:

 • Zorg en Zekerheid
 • VGZ

Aanvullende verzekering

In de collectieve zorgverzekering zit, naast het basispakket, een aanvullende verzekering die hoge vergoedingen biedt. Bijvoorbeeld voor fysiotherapie, tandartskosten en medicijngebruik. U kunt ook kiezen voor een uitgebreider pakket waarbij uw eigen risico volledig vergoed wordt. De verschillen zijn tussen de polissen en de premies kunt u bekijken op gezondverzekerd.nl). Hier vindt u ook alle informatie over de voorwaarden, de dekking en de vergoedingen per verzekering.

Voor wie? 

U kunt de collectieve zorgverzekering aanvragen bij de volgende voorwaarden:

 • U bent inwoner van de gemeente Krimpenerwaard.
 • U bent 18 jaar of ouder. Kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. 
 • U heeft niet meer dan 6 maanden premieachterstand bij uw huidige zorgverzekeraar. 
 • U heeft weinig vermogen.
 • U  heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum

Wat heb ik nodig?

Krijgt u een bijstandsuitkering (Participatiewet) of heeft u korter dan een jaar geleden bijzondere bijstand ontvangen? Dan hoeft u geen extra bewijsstukken mee te sturen. 

Anders stuurt u mee:

 • Kopie geldig identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument van u zelf en uw partner (let op: geen rijbewijs).
 • Van al het inkomen van u zelf en uw partner van de maand voorafgaand aan uw aanvraag de loonstroken en/of uitkeringsspecificaties.
 • Als u partner- of kinderalimentatie krijgt de beschikking van de rechtbank. 
 • Als u werkt als zelfstandige levert u administratie aan waaruit uw inkomen blijkt. 
 • Van alle betaal- en spaarrekeningen van u, uw partner en uw minderjarige kinderen van de maand voorafgaand aan de vraag een kopie van de bankafschriften (alle bladen). Hierop is het saldo en de rekeninghouder te zien. 
 • Als u schulden heeft een bewijs hiervan niet ouder dan 2 maanden. 

Aanvragen

Bent u al verzekerd bij VGZ of Zorg en Zekerheid, maar doet u nog niet mee aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente? Dan kunt u op elk moment een aanvraag doen op gezondverzekerd.nl.

Bent u bij een andere ziektekostenverzekeraar verzekerd? Dan kunt u pas per 1 januari overstappen. Eind november worden de polisvoorwaarden bekendgemaakt en kunt u zich aanmelden via gezondverzekerd.nl

Meer informatie

Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met het GeldPunt Krimpenerwaard. Het GeldPunt Krimpenerwaard is te bereiken per e-mail via geldpunt@welzijnkrimpenerwaard.com of telefonisch via 085 - 066 23 70.  Heeft u een vraag over een vergoeding van de collectieve zorgverzekering? Dan kunt u contact opnemen met de onderstaande zorgverzekeraars.

 • VGZ: 0900-7799771
 • Zorg en Zekerheid: 071-5825550

Welk inkomen telt mee?

Het gaat om het (gezamenlijk) netto-inkomen van u en uw eventuele partner van de maand vóór uw aanvraag. Bij wisselende inkomsten beoordelen we het inkomen van de afgelopen drie maanden. Hierbij wordt rekening gehouden met het inkomen dat overblijft na schuldregeling of beslag. Als inkomen tellen onder andere wel mee: 

 • Loon 
 • Uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of andere sociale uitkering 
 • AOW en aanvullend pensioen 
 • Inkomen uit eigen onderneming 
 • Inkomen uit verhuur 
 • Alimentatie

Wat betaalt de gemeente mee in de premie?

De bijdrage is € 15,- per maand voor een collectieve aanvullende zorgverzekering. Indien ook het wettelijk eigen risico is (mee)verzekerd is de bijdrage € 35,- per maand.

Wat doe ik als ik het niet eens ben met het besluit?

Bent u het niet eens met een gemeentelijk besluit? Dan kunt u daar online of schriftelijk bezwaar tegen maken.