Wat is het?

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen zicht heeft op verbetering van uw inkomen. De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag één keer per jaar uit. U mag zelf bepalen waaraan u de toeslag uitgeeft.

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Formulier partnerverklaring

  Hoe werkt het?

  U heeft recht op Individuele Inkomenstoeslag als u in de gemeente Krimpenerwaard woont en tussen de 21 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent. Daarnaast heeft u:

  • drie jaar of langer een inkomen op 120% van de bijstandsnorm. Deze periode van drie jaar mag maximaal twaalf weken onderbroken zijn met een inkomen hoger dan 120% (bijvoorbeeld door inkomsten uit arbeid).
  • geen of weinig kans op werk, omdat u (deels) arbeidsongeschiktheid bent. Of door een te grote afstand tot de arbeidsmarkt.
  • voldoende moeite gedaan om fulltime aan het werk te komen of om fulltime werk te houden.

  Het is niet mogelijk om individuele inkomenstoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen. Vanaf de datum van aanvraag wordt teruggekeken of u recht heeft op Individuele inkomenstoeslag. Heeft u eerder de individuele inkomenstoeslag ontvangen? Als uw situatie niet is veranderd, dan komt u na 12 maanden in aanmerking voor een nieuwe toeslag. U kunt u deze dan opnieuw aanvragen.

  Hoogte individuele inkomenstoeslag 2023

  Bekijk hieronder de hoogte van de individuele inkomenstoeslag in 2023. Dit bedrag verandert elk kalenderjaar. U kunt de toeslag één keer per 12 maanden aanvragen.

  • Alleenstaanden: € 492,-
  • Eenoudergezin: € 614,-
  • Gehuwden/samenwonenden: € 738,-