Opvang Het Klooster

De gemeente Krimpenerwaard faciliteert de opvang van een groep van 80 kinderen die alleen naar Nederland zijn gevlucht. Zij worden voor een periode van 3 jaar opgevangen in Het Klooster aan de Provincialeweg Oost 62 in Haastrecht. De einddatum van de opvang is 1 april 2026.

Er zijn veel vluchtelingen in Nederland. Zij kunnen op dit moment niet allemaal worden opgevangen. Dat zorgt voor soms schrijnende situaties. De landelijke overheid staat voor een grote opgave. In onze regio zijn afspraken gemaakt over hoe we willen omgaan met de opgave vanuit het Rijk. Wij nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid en dragen op deze manier bij aan de landelijke opvangcrisis.

De kinderen

Het gaat om een groep van 80 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (afgekort: amv). Zij zijn zonder ouders gevlucht en er is op dit moment geen plek voor hen in de azc’s. De kinderen zijn 14 tot 17,5 jaar oud. Zij komen voornamelijk uit Syrië. Er zijn ook enkele kinderen uit Afghanistan, Jemen, Eritrea en Somalië. Zij zijn gevlucht uit oorlogsgebied of uit een land waar onderdrukking plaatsvindt.

Contact

In Het Klooster is altijd een team van het COA aanwezig dat de jongeren opvangt en begeleidt. Het team is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor vragen of opmerkingen over de opvang in Het Klooster via telefoonnummer 06-27 88 96 32. U kunt ook een e-mail sturen via FMMZHaastrechtAMV@coa.nl of meer lezen op de website van het COA.

De gemeente blijft verantwoordelijk de veiligheid in de openbare ruimte, onderwijs en jeugdzorg. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u een e-mail sturen naar amv@krimpenerwaard.nl. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek over deze onderwerpen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager opvang in Het Klooster. Hij is bereikbaar per e-mail (amv@krimpenerwaard.nl) of telefonisch via 06-51017771.