Onderwijs

Onderwijs aan nieuwkomers wordt door de gemeentebesturen uit Midden Holland gezien als een gezamenlijke regionale verantwoordelijkheid. De gemeente Gouda vervult hierin een regiofunctie.

Door de enorme toestroom van vluchtelingen is de Internationale Schakelklas (ISK) Gouda in het afgelopen jaar bijna verdriedubbeld in zowel leerlingenaantal als personeel. Naast de 80 kinderen die in Het Klooster worden opgevangen, komen er ook 100 jonge vluchtelingen naar Bodegraven-Reeuwijk en vanaf het schooljaar 2024-2025 nog eens 50 naar Gouda.

Deze toename maakt dat we als gemeenten samen met het onderwijs onderzoeken hoe we ook op de lange termijn aan alle jongeren een onderwijsplek kunnen bieden. Er worden verschillende mogelijkheden onderzocht . Samen met betrokken gemeenten en het onderwijs bekijken we de mogelijkheden én wie en wat er voor nodig is om deze oplossingen voor elkaar te krijgen.

Onderwijsaanbod

De jongeren die nu in Haastrecht verblijven, volgen in ieder geval het huidige schooljaar (2023/2024) onderwijs bij de ISK in Gouda. De aanwezige  jongeren zijn inmiddels ingeschreven op school. Hierbij is goed samengewerkt tussen de ISK, COA en Nidos. Vanaf 4 september starten de jongeren op school. Er moet nog wel worden bepaald welke groep voor de jongeren passend is.  

Voor het schooljaar 2024/2025 moet nog een oplossing worden gezocht om onderwijs te kunnen bieden aan de 80 kinderen uit Haastrecht.