Het Omgevingsloket is een landelijke website. Sinds 1 januari 2024 is dit dé centrale plek waar u informatie vindt over alle regels en doelen voor de leefomgeving in onze gemeente. Zo kan iedereen (de gemeente, inwoners en ondernemers) deze informatie op 1 plek bekijken en direct gebruiken. Op termijn komen alle regels die gelden in de gemeente Krimpenerwaard op 1 kaart. U kunt dan bijvoorbeeld voor uw eigen straat zien welke regels gelden. Op dit moment is nog niet alles ingevuld en klaar. Het Omgevingsloket wordt steeds verbeterd.

Een plan voor uw huis of bedrijf 

Bent u van plan om veranderen aan te brengen aan uw huis of bedrijf? Controleer dan eerst in het landelijke Omgevingsloket.nl(externe link) bij Vergunningcheck of een omgevingsvergunning of melding nodig is. Om te kunnen beoordelen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, wordt gekeken naar de regels die gelden voor de locatie waar u uw plan wilt uitvoeren. Zo wordt duidelijk voor welke activiteiten u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Met de locatie en resultaten uit de Vergunningcheck krijgt u een digitaal vragenformulier op maat. Meer weten over welke regels voor u van toepassing zijn? Ga naar Regels op de kaart in Omgevingsloket.nl(externe link)

Maak altijd duidelijk: 

  • wat u met uw plan wilt bereiken.
  • wie er gebruik van gaan maken.
  • wat de huidige en nieuwe situatie is.
  • hoe u uw initiatief gaat aanpakken.

Geef ook aan of u uw plan met belanghebbenden zoals buren of omwonenden heeft besproken (dit noemen we participatie) en wat daarvan het resultaat was.  Als u uw omgeving op tijd bij uw plan betrekt, wordt dat gewaardeerd en is de kans op succes groter. Zie ook: Participatie bij bouwplannen en initiatieven.

Vragen beantwoorden van verschillende overheden

Bij uw aanvraag of melding kunt u te maken krijgen met regels van verschillende overheden. In het Omgevingsloket.nl(externe link) staan onder Aanvragen de vragen van de gemeente, het waterschap, de provincie en het Rijk bij elkaar. Bijvoorbeeld als er ergens regels gelden van zowel de gemeente of het waterschap als van de provincie. Daarom staat in Aanvragen bij iedere groep vragen welke overheid de vraag stelt. 

Soms zult u meerdere keren dezelfde vraag beantwoorden. Bijvoorbeeld als verschillende overheden dezelfde informatie nodig hebben om een vergunningaanvraag te beoordelen. Het Omgevingsloket kan dubbele vragen op dit moment nog niet voorkomen. Overheden kunnen voor eigen vragen het antwoord op een eerdere vraag hergebruiken, maar kunnen dit nog niet doen voor vragen van andere overheden.

Meer informatie

Heeft u vragen over het Omgevingsloket, de vergunningscheck of over geldende regelgeving? Kijk dan in het Helpcentrum van het Omgevingsloket(externe link).

Bekijk de video over de omgevingswet
(externe link)
Bekijk een filmpje over de Omgevingswet op YouTube.