De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Door deze nieuwe wet verandert er straks veel. We krijgen minder regels, meer ruimte voor lokaal maatwerk en een groter vertrouwen in inwoners, ondernemers en andere overheden. De wet maakt meer initiatieven mogelijk. 

Andere manier van werken

Het doel van het initiatief staat centraal in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’ Het is nu zo, dat de gemeente de initiatiefaanvraag toetst aan de regels. Met de omgevingswet krijgt de gemeente een meer adviserende rol. Wij gaan samen met u kijken hoe uw initiatief mogelijk gemaakt kan worden. Uw initiatief en u als initiatiefnemer staan centraal. Daarnaast is er ook meer aandacht voor wat andere belanghebbenden ervan vinden (participatie). Om uw initiatief met de gemeente te bespreken, kunt u een conceptaanvraag doen.

Bekijk het filmpje over de omgevingswet op YouTube.

Wat verandert er voor u?

Iedereen die een omgevingsvergunning aanvraagt, voor bijvoorbeeld het bouwen van een schuur, een kantoorpand of een uitbouw, krijgt te maken met de omgevingswet. Voor deze aanvraag maakt u straks gebruik van een nieuw digitaal Omgevingsloket. Dat is één loket waar alle overheden in samenwerken. Daarmee heeft u alle informatie op één plek en is meteen duidelijk wat wel kan en mag. U heeft minder administratieve lasten en er is een snellere doorlooptijd.

De omgevingswet verplicht u als aanvrager wel om zelf belanghebbenden, zoals uw buren, op tijd te informeren en betrekken bij uw plannen. U moet bij uw aanvraag aangeven wie u betrokken heeft en wat zij van uw plannen vinden. Dit betekent andersom ook dat uw buren u moeten betrekken als zij plannen hebben.

Uw voordelen op een rij:

  • Minder en overzichtelijkere regels.
  • Eén loket en één vergunningsaanvraag, ook als er meerdere overheden bij betrokken zijn. 
  • U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw vergunningaanvraag.
  • Er is meer ruimte om zelf een initiatief te starten.
Dit filmpje maakt duidelijk wat er voor u verandert met de omgevingswet.

Participatie

De omgevingswet geeft bewoners en ondernemers meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in hun buurt, kern en in de gemeente Krimpenerwaard. Lees meer over de omgevingswet en participatie.