Omgevingsvisie

Wilt u een nieuwe schuur bouwen of samen met de buren een ontmoetingsplek maken? Waar gaan we energie opwekken, waar willen we bouwen en waar vooral niet? De Omgevingswet geeft inwoners, ondernemers en gemeenten meer ruimte om initiatieven mogelijk te maken. Dat is fijn, alleen moeten we vooraf wel met elkaar afspreken wat we wel en niet belangrijk vinden voor de gemeente Krimpenerwaard. De Omgevingswet verplicht daarom alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van de gemeente.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie geeft op hoofdlijnen antwoord op de vraag hoe de toekomst van de gemeente Krimpenerwaard eruit ziet: De komende jaren willen we werken aan sterke en leefbare kernen, duurzame economische ontwikkeling, de klimaat- en energietransitie en een blijvend vitaal buitengebied. De visie helpt inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, investeerders en de gemeente bij het maken van plannen, initiatieven en beleid. De omgevingsvisie nodigt ons uit samen te blijven werken aan een veilige, gezonde en duurzame Krimpenerwaard; waar het prettig wonen, werken, ondernemen en recreëren is.

Samenwerking

De omgevingsvisie Krimpenerwaard is in samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen, (keten)partners en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen. Regelmatig hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over de toekomst van de Krimpenerwaard. Alle inbreng hebben we samengebracht in de ontwerp omgevingsvisie.

Nota zienswijzen

Van 2 december 2020 tot en met 19 januari 2021 heeft de ontwerp omgevingsvisie ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 60 zienswijzen binnengekomen op de omgevingsvisie. Daar zijn we als gemeente erg blij mee. De zienswijzen hebben ons geholpen de omgevingsvisie nog meer aan te scherpen en te verbeteren. Er is een nota geschreven waarin u alle zienswijzen kunt lezen, met een reactie van de gemeente op iedere zienswijze. Deze nota kunt u terugvinden onderaan deze pagina.

Omgevingsvisie vastgesteld

Op 14 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie vastgesteld tijdens de raadsvergadering. Deze vergadering is terug te kijken via het raadsinformatiesysteem (vergadering van 14 juli). U vindt hier ook alle documenten die aan de raad zijn voorgelegd, waaronder de laatste versie van de Omgevingsvisie, de nota zienswijze en het raadsvoorstel.

Omgevingsplan

De Omgevingsvisie vormt mede de basis voor het Omgevingsplan (het bestemmingsplan onder de Omgevingswet). De visie omschrijft de toekomst, het plan beschrijft de regels die daar bij horen. Momenteel staan deze regels in allemaal verschillende bestemmingsplannen. Zodra de Omgevingswet er is worden alle bestemmingsplannen automatisch opgenomen in één Omgevingsplan voor de hele Krimpenerwaard. We hebben tot eind 2029 de tijd om er voor te zorgen dat dit Omgevingsplan Krimpenerwaard volledig voldoet aan de eisen van de nieuwe Omgevingswet.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de omgevingsvisie? We beantwoorden ze graag. Stuur een mail naar omgevingsvisie@krimpenerwaard.nl.