Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid van het functioneren van de gemeente Krimpenerwaard. We dragen bij aan het verbeteren van de gemeentelijke bedrijfs- en beleidsvoering en het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad. Daarnaast maken wij zichtbaar hoe publiek geld wordt besteed en wat er gebeurt met de gemeentelijke beleidsvoornemens.