Om ons doel te bereiken verrichten wij objectief onafhankelijk onderzoek. De onderwerpen kiezen we mede op basis van input die wij van de raad, het college en de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard ontvangen. Daarnaast worden wij ondersteund en geadviseerd door de Adviesgroep van Rekenkamer. Wij streven in onze onderzoeken naar heldere en praktische aanbevelingen. Wij zijn nadrukkelijk geen 'afrekenkamer', maar willen met onze onderzoeken in positieve zin bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeente.

Selectiecriteria

Om te komen tot een selectie van de onderwerpen die wij in onderzoek zullen nemen, hanteren we onder meer de volgende criteria:

  • Er is sprake van een aanzienlijk belang in maatschappelijk, financieel, organisatorisch of bestuurlijk opzicht
  • Spreiding over beleidsterreinen
  • De verwachte leereffecten en nieuwe inzichten rechtvaardigen de onderzoeksinspanning
  • Het past binnen de taakomschrijving en onderzoeksmogelijkheden van de Rekenkamer