De Rekenkamer Krimpenerwaard (en haar voorganger de Rekenkamercommissie Krimpenerwaard) hebben de onderstaande publicaties uitgebracht.

2023

 • Verkenning armoede (tussenrapportage)
 • De rol van de raad bij de Regionale Energiestrategie

2022

 • 6 jaar RKC Krimpenerwaard: Doorwerking en evaluatie
 • Onderzoek naar toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid

2021

 • De jeugd aan het woord: Onderzoek naar de wensen en behoeften binnen de jeugdzorg
 • Meldingen Openbare Ruimte (MOR): Resultaten Doe Mee-onderzoek 2020
 • Prachtige prikkels: Klachtbehandeling door de gemeente Krimpenerwaard
 • Second opinion op de businesscase gemeentekantoren Krimpenerwaard

2019

 • Resultaten Doe Mee-onderzoek 2019: De implementatie van het VN-verdrag Handicap in gemeentelijk beleid
 • Met energie de toekomst in! Duurzaamheid en het beleid rondom duurzame energie binnen de gemeente Krimpenerwaard
 • Verkeersveiligheid rondom scholen in de gemeente Krimpenerwaard
 • De zorg voor elkaar? Een verkenning van het speelveld van de drie decentralisaties in de gemeente Krimpenerwaard

2018

 • Informatievoorziening aan burgers: Resultaten Doe Mee-onderzoek 2017
 • De beste stuurlui stellen kaders: Sturen in risicovolle projecten

2017

 • Voor Waards met participatie: Onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie in de gemeente Krimpenerwaard

2016

 • Quickscan WMO

Publicaties opvragen

Deze publicaties zijn in digitale vorm op te vragen via rekenkamer@krimpenerwaard.nl of in te zien via de website van de NVRR(externe link) (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies).