Samenstelling Rekenkamer

De samenstelling van de Rekenkamer is als volgt:

Patricia Feelders​​​​​​, Karin Meijer, René de Bonte en Rob Paulussen.
Van links naar rechts: Patricia Feelders​​​​​​, Karin Meijer, René de Bonte en Rob Paulussen. De Rekenkamer Krimpenerwaard bestaat uit een voorzitter en twee leden.

Samenstelling van de Rekenkamer

Ik ben bestuurskundige en coach. Vanaf 1991 loop ik rond in rekenkamerland; na mijn afstuderen 13 jaar bij de Algemene Rekenkamer (als onderzoeker en later als leider van onderzoeksprojecten) en vanaf 2004 bij verschillende lokale rekenkamers. Zo ben ik (plaatsvervangend) voorzitter geweest van de gemeenschappelijke Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen. Ook ben ik voorzitter in Westland en Molenlanden, en lid in Papendrecht geweest. Op dit moment ben ik - naast voorzitter van de Rekenkamer Krimpenerwaard - directeur van de Rekenkamer Uithoorn, voorzitter van de Rekenkamercommissie Apeldoorn en voorzitter van de Rekenkamer Land van Cuijk. Sinds 2006 heb ik daarnaast een coachpraktijk Girasole Coaching en richt me daarbij met name op de begeleiding van hoogsensitieve volwassenen en kinderen.

Ik vind het van belang dat de gemeente beschikt over een onafhankelijk onderzoeksorgaan dat bijdraagt aan het versterken van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Met goede, toegankelijke rapporten over belangwekkende onderwerpen hoopt de Rekenkamer Krimpenerwaard hieraan een bijdrage te leveren. De Rekenkamer Krimpenerwaard is een relatief jonge commissie. Mijn wens is dat gemeenteraad de Rekenkamer steeds meer weet te vinden als er naar zijn mening iets onderzocht dient te worden en dat onze rapporten - ook na publicatie - geregeld gebruikt blijven worden als de betreffende onderwerpen op de agenda van de raad staan.

Zo ongeveer sinds de midden jaren tachtig van de vorige eeuw ben ik actief bij of voor overheidsinstellingen en heb daar ruime (management)ervaring opgedaan op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, planning & control. De laatste jaren zaten mijn functies dicht tegen het bestuur aan, of mocht ik als loco-secretaris zelfs “meesturen”. Toen zich de kans voordeed om in een grote stad op bestuurlijk niveau aan het werk te kunnen, heb ik die kans meteen gegrepen. Zodoende ben ik sinds 2020 senior raadsadviseur bij de gemeente Tilburg, een gemeente met meer dan 200.000 inwoners en daarmee de zevende stad van Nederland. Behalve lid van de Rekenkamer Krimpenerwaard ben ik ook voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Oisterwijk. Verder heb tot 2019 acht jaar deel uitgemaakt van een Raad van Toezicht van een zorginstelling en ben lid geweest van de Rekenkamercommissies Ridderkerk en Heusden. Voor het geval ik me mocht vervelen, ben ik ook nog freelance docent bij de Bestuursacademie (NCOI).

Mijn standpunt is dat je in een politiek-bestuurlijke context omgevingsbewust, oplossingsgericht en samenwerkend moet zijn. Natuurlijk heeft een Rekenkamer een onafhankelijke positie, maar het is wel van belang goed te luisteren naar de omgeving en altijd af te vragen: “Wat heeft de raad er aan?” Daarom ben ik blij met de ontwikkeling om af te stappen van de ‘ouderwetse’ onderzoeken die vooral terugkijken en bijna neigen naar afrekenen. Onderzoeken kunnen beschrijvend, waarderend, of opiniërend zijn en daarmee van toegevoegde waarde zijn voor de gemeenteraad in zijn controlerende en kaderstellende rol.

Ik ben bestuurskundige en politicoloog. In het dagelijks leven werkzaam als zelfstandig adviseur voor gemeenten en het hoger onderwijs. Daarnaast voorzitter van de Rekenkamercommissie IJsselstein, lid van de Rekenkamer Vijfheerenlanden en Rekenkamercommissie Oisterwijk, directeur Rekenkamer Ouder-Amstel en extern lid van de examencommissie van NHL Stenden. Ook ben ik lid van het ontwikkelteam Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Voorheen werkte ik als docent/onderzoeker voor de Vrije Universiteit en de Open Universiteit, als hoofddocent voor de bestuursacademie en adviseur bij een tweetal adviesbureaus.

Ik vind het belangrijk om met de Rekenkamer de gemeenteraad te helpen zijn debat zo veel mogelijk te voeren op basis van feiten en zo min mogelijk op basis van aannames. Iets wat in deze tijd van ‘fake news’ misschien wel nóg belangrijker is geworden. Ook kan onze Rekenkamer helpen de raad een nadrukkelijk beeld te geven van de werkelijkheid buiten het gemeentehuis en de invloed van het beleid daarop. Mijn wens is dat we de raad, het college en de organisatie met ons onderzoek ook inspireren om het samenleven in Krimpenerwaard nog mooier te maken dan het al is.

De Rekenkamer wordt ondersteund door:

  • Mw. Patricia Feelders​​​​​​