Als werkgever hechten wij er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy.

Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door de hiertoe geautoriseerde medewerkers van het team P&O en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en uitsluitend  gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij onze organisatie. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte cv’s via de vacaturesite van K5-banenwinkel met URL http://www.krimpenerwaardbanen.nl verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail.

De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn:

  • contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht, taal);
  • opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.);
  • arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

Wij bewaren gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure.

Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 3 maanden bewaard. De wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van de vacaturesite verwijderd. Wanneer wij de gegevens van een sollicitant in portefeuille willen houden, wordt de sollicitant om toestemming gevraagd. Wanneer de toestemming is verleend, worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard. Na deze periode worden deze gegevens alsnog volledig uit het systeem van de vacaturesite verwijderd.

De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen de vacaturesite van onze organisatie.

Op schriftelijk verzoek verwijderen wij jouw gegevens eventueel eerder uit onze database dan de eerder aangegeven bewaartermijnen uit de vacaturesite van K5-banenwinkel met URL http://www.krimpenerwaardbanen.nl.

Let op: deze verklaring bevat alleen specifieke informatie voor sollicitaties

Voor alle algemene bepalingen over de privacyregels wordt verwezen naar de algemene privacyverklaring.