Salaris

De gemeente Krimpenerwaard heeft een systeem voor functiewaardering. Bij die waardering hoort een salarisschaal(externe link). In principe word je aangesteld in de schaal van je functie. Het kan zijn dat je nog niet voldoet aan alle eisen. In dat geval word je tijdelijk ingedeeld in een lagere schaal. Als je het gewenste niveau hebt bereikt, stap je over naar de schaal die bij je functie hoort.

Loopbaan en opleiding

Ontwikkeling is een continue proces. Je bent nooit uitgeleerd! We zijn regelmatig met jou in gesprek over jouw kwaliteiten, ontwikkeling, wensen en mogelijkheden. Maar je geeft zelf vorm en sturing aan je eigen loopbaan. Wij helpen je met opleidingsfaciliteiten. Daarnaast hebben wij een intern pakket aan ontwikkelmogelijkheden: Vitamine L(eren). Dit pakket heeft persoonlijke- en inhoudelijke ontwikkeling als doel.

Flexibel werken

De mogelijkheid om flexibel te werken, zowel qua tijden als op locaties. We hebben 4 gemeentekantoren, 5 gemeentewerven en 4 sporthallen(waar je met de elektrische fiets heen en weer door de prachtige omgeving kan fietsen). Je bespreekt samen met je leidinggevende de indeling van je werkweek. Zo kun je bijvoorbeeld 4 dagen van 9 uur maken. Voor sommige functies is er een werkrooster, bijvoorbeeld bij een publieksfunctie of als je met een ploeg op pad gaat (buitendienst).

Vakantiedagen

Als je 36 uur werkt, heb je recht op minimaal 144 uur vakantie per jaar en 7,2 uur aan bovenwettelijk verlof. Werk je parttime? Dan wordt je verlof naar rato berekend. Werknemers vanaf een bepaalde leeftijd ontvangen één tot meer dagen extra verlof. En door gemiddeld meer dan 36 uur per week te werken, spaar je extra verlofdagen bij elkaar.

Uitwisselen arbeidsvoorwaarden

Je krijgt keuzevrijheid en zeggenschap over het extra individueel keuze budget (17,05%). Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen. Wanneer je een bedrag laat uitbetalen en wanneer je verlof koopt is dus helemaal aan jou!

Vergoeding reiskosten

Als je voor je werk moet reizen, krijg je daarvoor natuurlijk een vergoeding. Ook voor het woon-werkverkeer heeft de gemeente Krimpenerwaard afspraken. De vergoeding is 19 cent per kilometer met een maximum van 30 kilometer enkele reisafstand.