De Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard adviseert het college van de gemeente Krimpenerwaard over het Sociaal Domein. Bijvoorbeeld over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. Volgens de wet moet de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners het beleid ontwikkelen. De adviesraad controleert of de gemeente dat ook echt doet.

Koepel Adviesraden

De leden van de adviesraad horen graag over zaken die goed lopen, maar ook over dingen die niet goed gaan. Daarvoor hebben zij contactpersonen bij sportclubs, kerken, zorginstellingen en loketten. De Adviesraad is lid van Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

  Samenstelling

  De Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard bestaat uit de volgende leden en voorzitter:

  • Lucie Boonekamp (voorzitter)
  • Angelique Baljeu
  • Peter Bontan
  • Lia Combrink
  • Marianne Dogterom
  • Ellen Graauwmans
  • Tertia Hulst
  • André Nouwen
  • Alie van der Schans
  • Wim van Zijl

  Vergaderingen

  De Adviesraad vergadert een keer per maand. De verslagen en de agenda van de volgende vergadering vindt u in de bijlagen op deze pagina.

  Archief

  Onderaan deze pagina vindt u verschillende documenten van de adviesraad? Bent u op zoek naar een oud document? Kijk dan op krimpenerwaard.archiefweb.eu(externe link). Via het linker-menu selecteert u de publicatiedatum.