Groepsfoto van de adviesraad met Peter Bontan, Ellen Graauwmans, Angelique Baljeu, Wim van Zijl, Marianne Dogterom, Lia Combrink (vice-voorzitter), Jacomine Kuijt, Lucie Boonekamp (voorzitter), André Nouwen, Annelies Scheepens (ambtelijk secretaris) en Tertia Hulst.
Van links naar rechts: Peter Bontan, Ellen Graauwmans, Angelique Baljeu, Wim van Zijl, Marianne Dogterom, Lia Combrink (vicevoorzitter), Jacomine Kuijt, Lucie Boonekamp (voorzitter), André Nouwen, Annelies Scheepens (ambtelijk secretaris) en Tertia Hulst (ook voorzitter van de Cliëntenraad Sociale Zaken).

De Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard adviseert het college van de gemeente Krimpenerwaard over het Sociaal Domein. Bijvoorbeeld over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. Volgens de wet moet de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners het beleid ontwikkelen. De adviesraad controleert of de gemeente dat ook echt doet.

Koepel Adviesraden

De leden van de adviesraad horen graag over zaken die goed lopen, maar ook over dingen die niet goed gaan. Daarvoor hebben zij contactpersonen bij sportclubs, kerken, zorginstellingen en loketten. De Adviesraad is lid van Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

  Samenstelling

  De Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard bestaat uit de volgende leden en voorzitter:

  • Lucie Boonekamp (voorzitter)
  • Angelique Baljeu
  • Peter Bontan
  • Lia Combrink
  • Marianne Dogterom
  • Ellen Graauwmans
  • Tertia Hulst
  • André Nouwen
  • Alie van der Schans
  • Wim van Zijl

  Vacature

  De Adviesraad Sociaal Domein denkt namens de bewoners van de Krimpenerwaard mee over wonen, werken en inkomen, over actief betrokken zijn bij de maatschappij, over leven met een (chronische) ziekte of beperking en over (veilig) opgroeien. De Adviesraad draagt op deze manier bij aan de gezondheid, de leefomgeving, mogelijkheden om mee te doen en het welzijn van inwoners. Heeft u belangstelling voor deelname aan de Adviesraad en voldoet u aan het onderstaande profiel, dan nodigt de Adviesraad u van harte uit voor een nadere kennismaking. 

  Profiel lid Adviesraad Sociaal Domein

  • Interesse in of betrokkenheid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet
  • Deskundigheid verkregen door eigen ervaring of werkervaring
  • Kennis van de lokale situatie en de kenmerken van de gemeente, kennis van het sociale domein van de lokale overheid
  • Affiniteit met politieke besluitvormingsprocessen
  • Beschikt eventueel over specifieke juridische, financiële of andere kennis
  • Woonachtig in de Krimpenerwaard

  Functiescheiding

  Leden van de Adviesraad Sociaal Domein bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de gemeente Krimpenerwaard en hebben geen directe beroepsmatige betrokkenheid en/of financiële belangen binnen het sociale domein in de gemeente Krimpenerwaard.

  Competenties

  • Samenwerken
  • In kunnen leven in de inwoners van de gemeente en hun vraag kunnen verwoorden
  • Resultaatgerichtheid
  • Flexibiliteit
  • Standpunten naar voren kunnen brengen en een open oor voor de standpunten van anderen
  • Samenhang zien en aanbrengen
  • In staat om met een analytische blik te komen tot een objectieve en onafhankelijke oordeelsvorming en deze helder kunnen verwoorden.

  De Adviesraad Sociaal Domein vergadert maandelijks in de avonduren in het gemeentehuis van Lekkerkerk, met uitzondering van (zomer)vakantieperiodes. Voor de leden van de Adviesraad Sociaal Domein bestaat een onkostenvergoeding.

  Sollicitatieprocedure

  Heeft u belangstelling, stuur dan een brief met motivatie en CV, gericht aan Lucie Boonekamp, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, via mailadres adviesraadsociaaldomein@krimpenerwaard.nl.

  Heeft u nog vragen voordat u een eventuele sollicitatiebrief stuurt, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de Adviesraad, Annelies Scheepens via adviesraadsociaaldomein@krimpenerwaard.nl, of via 06 534 845 01.

  Kennismaken

  Wilt u eerst een indruk krijgen van de Adviesraad Sociaal Domein, voordat u een eventuele sollicitatiebrief stuurt, dan bent u van harte welkom om kennis te maken tijdens een vergadering. Ook in dat geval graag contact opnemen met Annelies Scheepens via adviesraadsociaaldomein@krimpenerwaard.nl, of via 06 534 845 01.

  Vergaderingen

  De Adviesraad vergadert een keer per maand. De verslagen en de agenda van de volgende vergadering vindt u in de bijlagen op deze pagina.

  Archief

  Onderaan deze pagina vindt u verschillende documenten van de adviesraad? Bent u op zoek naar een oud document? Kijk dan op krimpenerwaard.archiefweb.eu(externe link). Via het linker-menu selecteert u de publicatiedatum.