Wat doet de gemeente?

Als gemeente pakken we de biodiversiteit in onze kernen aan. We hebben laten onderzoeken wat we in het openbaar groen anders kunnen doen.

Voorbeelden van herstelmaatregelen

In tegenstelling tot eenjarige planten staan vaste planten voor langere tijd in een plantvak. Daardoor is de grond nooit kaal en is er altijd een plek voor dieren om te schuilen. We kiezen voor vaste planten die aantrekkelijk zijn voor insecten en zorgen met diverse soorten vaste planten dat er een lange periode bloeiende planten staan. Zo is er altijd wel wat te eten voor insecten. En die insecten trekken op hun beurt weer allerlei soorten vogels aan.

Bloemenstroken dragen bij aan de biodiversiteit, aan het welzijn van bijen, vlinders, vogels en mensen. In de gemeente Krimpenerwaard hebben we op verschillende plekken bloemenstroken ingezaaid. Deze plekken zijn met zorg uitgezocht door de vakspecialisten groen, op zonnige plekken in de groene parken.

De bloemenstroken worden ingezaaid met een mengsel van eenjarige en meerjarige bloemen. Hierdoor hebben we in het eerste jaar veel verschillende soorten bloemen, maar ook de jaren daarna nog plezier van de bloemenstroken. De bloemenstroken worden in het najaar gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd.

In de gemeente Krimpenerwaard zijn op diverse plekken insectenhotels te vinden (zie kaartje). Deze insectenhotels zijn geplaatst op zonnige bloemrijke plekken waar veel voedsel, zoals stuifmeel voor de insecten is te vinden in de directe omgeving.  

De insecten kunnen de hotels gebruiken  als gemakkelijke en veilige nest-, rust- en overwinteringsplaats. In de holle bamboe stengels, de dennenappels en  de houten blokken met gaatjes, kunnen de wilde bijen en andere insecten hun nest bouwen, eieren leggen en hun jongen/ larven groot brengen met stuifmeel uit de omgeving. Zo dragen wij een steentje bij aan de biodiversiteit.

In de plantvakken en het bosplantsoen laten we het afgevallen blad zoveel mogelijk liggen. Vogels en andere kleine dieren zoeken tussen het bladafval hun voedsel. Ook paddenstoelen groeien hier goed. Het bladafval is voedsel voor het bodemleven. Het bodemleven zorgt voor gezonde planten en maakt de bodem poreus waardoor regenwater makkelijk wordt opgenomen. Bladafval laten liggen zorgt dus op verschillende manieren voor meer biodiversiteit.

In een takkenril kunnen vogels, kleine zoogdieren en andere insecten een veilig onderkomen vinden. Dieren die graag gebruik van maken van een takkenril zijn bijvoorbeeld een egel, hermelijn, bruine kikker, gewone pad, winterkoning, huismus en verschillende insecten. 

Bij het snoeien van bosplantsoen komt veel snoeihout vrij. Dit snoeihout kan gebruikt worden om een takkenril te maken. In de komende winterperiode worden er in het bosplantsoen takkenrillen gemaakt van het snoeihout. 

Zelf een takkenril maken

Heeft u zelf ruimte in de tuin? Maak dan ook een takkenril van snoeihout. Meer informatie over het maken van een takkenril vindt u op buitenleven.nl.

Knotwilgen zijn karakteristieke bomen in het Nederlandse landschap. Zo ook in de Krimpenerwaard. De knotwilgen dragen bij aan de biodiversiteit. Tussen de takken wemelt het namelijk van de insecten. Insecten trekken vogels aan, zoals spreeuwen, mezen en zwaluwen. Veel vogels vinden een broedplaats in de wilg. 
Geplaatst aan de rand van een sloot, vermindert de boom uitspoeling van voedingsstoffen en de wortels houden de grond van de oevers vast. De bloeiende takken van de wilg zorgen in het vroege voorjaar voor stuifmeel en nectar. Vooral bijen en hommels maken gebruik van deze voedselbron om aan te sterken na de overwintering.  

Knotten

We knotten de knotbomen ongeveer om de drie jaar. Knotten betekent dat alle takken van de boom worden weggehaald. Zo houden de bomen hun karakteristieke knotvorm. Knotten doen we van december tot en met maart. We knotten de wilgen in groepjes, zodat er in de omgeving altijd knotwilgen met takken blijven staan. Zo blijft er leefgebied voor de vogels en insecten.

Helaas zijn er steeds minder natuurlijke plekjes aanwezig waar vogels zich kunnen verstoppen. Door de gemeente zijn ongeveer 100 mezennestkasten geplaats in de Krimpenerwaard. Deze nestkasten zijn gemaakt door medewerkers van zorgboerderij “Boerderij bij de Hem’ in Schoonhoven.

Door het plaatsen van een nestkastje krijgen vogels een plek waar ze veilig kunnen broeden. Het nestkastje wordt ook gebruikt als schuilplaats tijdens de gure herfst- en wintermaanden. De meeste mezennestkasten zijn in de buurt van eikenbomen geplaatst. Mezen helpen ons bij de bestrijding van de eikenprocessierups door hun jongen te voeden met de rupsen. Kortom, help de natuur een handje mee en plaats ook een vogelnestkastje! Samen zorgen we voor meer vogels en dus meer biodiversiteit. 

De gemeente onderhoudt de bermen in de woonkernen. Dit zijn de stroken gras die langs de wegen en watergangen liggen. Deze bermen spelen een rol in het leefgebied van planten en insecten.  Omdat het minder goed gaat met de insecten in Nederland, onderhouden we daar waar het kan de bermen ecologisch. Door deze bermen ecologisch te beheren vinden de insecten in deze bermen meer voedsel en beschutting.

Op plekken waar de beschoeiing van slootkanten aan vervanging toe is, zetten we de oever om naar een natuurvriendelijke oever. Een natuurvriendelijke oever heeft een geleidelijke overgang van land naar sloot. Door deze geleidelijke overgang kunnen waterdieren makkelijk in en uit het water. Ook is er meer variatie in natte en droge plekken waar verschillende plantensoorten kunnen groeien. Hoofdwatergangen en plekken waar veel watervogels voorkomen houden hun beschoeiing.

Wat is er gedaan?

In de afgelopen jaren zijn we begonnen met eenvoudig uit te voeren maatregelen. Er wordt bijvoorbeeld al in delen gemaaid, gesnoeid en geknot. We hebben natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook kiezen we voor bloeiende vaste planten in de plantvakken die veel nectar en stuifmeel bevatten. Zo trekken we meer insecten aan. De komende tijd breiden we de maatregelen voor meer biodiversiteit steeds verder uit.

Wat merkt u van onze aanpak?

Voor versterking van de biodiversiteit zijn verschillende leefomgevingen nodig. Daarom zorgen we voor meer afwisseling in het groen. We kiezen voor een mix van plantensoorten en verschillende bloeiperioden.Bloemen bevatten voedsel voor insecten en geven tegelijk een mooi straatbeeld. Dat we snoeiafval in plantvakken laten liggen, is misschien even wennen.Hetzelfde geldt voor ongelijke hoogtes van planten of gras door gefaseerd onderhoud. Dit doen we om aanwezige diersoorten te beschermen. Zodat belangrijke schakels in een omgeving niet opeens wegvallen.

Minder zichtbare voordelen van biodiversiteit zijn er ook. Bijvoorbeeld meer zuurstof, waterzuivering en het beheersen van plagen. In de ideale situatie gebeurt dit met natuurlijke vijanden van onder meer de eikenprocessierups.