De gemeente onderhoudt de bermen in de woonkernen. Dit zijn de stroken gras langs de wegen en watergangen. Deze bermen spelen een rol in het leefgebied van planten en insecten. Omdat het minder goed gaat met de insecten in Nederland, onderhouden we de bermen op een speciale manier (ecologisch) waar dat kan. Hierdoor vinden de insecten in deze bermen meer voedsel en beschutting. Op de maaikaart staat op welke manier we de bermen in de gemeente onderhouden.

Bekijk de maaikaart

Maaiafval meenemen

Eerder bleef het maaiafval na het maaien liggen. Hierdoor is de grond erg voedselrijk geworden (meer voedingsstoffen). Bij ecologisch maaien wordt het maaiafval meegenomen. De grond wordt hierdoor voedselarmer gemaakt (minder voedingsstoffen). Een voedselarme grond zorgt voor meer biodiversiteit. Dat betekent dat er meer verschillende planten of dieren in een bepaald gebied leven. Wanneer de grond voedselarmer wordt, krijgen bloeiende planten en kruiden namelijk meer kans om te gaan groeien. Het proces om de grond voedselarmer te maken duurt 5 tot 10 jaar.

Minder vaak maaien

Ook minder vaak maaien van bermen zorgt voor meer biodiversiteit. Voorlopig betekent het minder maaien dat de bermbegroeiing, zoals het gras, soms hoger komt te staan. In de eerste jaren zien de bermstukken er wat wilder uit, maar daarna komen er meer bloeiende planten en kruiden.

Bermen provinciale wegen

De provincie Zuid-Holland maait de bermen langs de provinciale wegen. Bij dijken en in de buitengebieden verzorgt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard dit. Zij doen dit waar mogelijk ook op een ecologische manier (in fases maaien en afvoeren van maaisel).

Veilige bermen

Kruispunten en andere plekken waar goed zicht moet zijn, krijgen extra aandacht. Ziet u toch een verkeersonveilige situatie door hoog gras in de berm? Laat het ons dan weten via telefoonnummer 14 0182 of doe een melding.

Melding doen

    Berm
    Berm met bloemen

     Foto's Peter Paul Klapwijk 

    Overzicht bermbeheer gemeente Krimpenerwaard