In de Krimperwaard vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen, jong en oud. De kinderopvang vervult hierbij een belangrijke economische, sociale en pedagogische functie. In de Krimpenerwaard is er een breed aanbod van kinderopvang en peuteropvang. Ook zijn er veel gastouders in onze gemeente.

Soorten kinderopvang

  • Peuteropvang: het kind wordt een deel van de dag opgevangen.
  • Kinderdagverblijf: dit gaat om dagopvang waarbij het kind de hele dag wordt opgevangen.
  • Voorschoolse opvang: opvang die plaats vindt voordat de schooltijden beginnen.
  • Naschoolse opvang: opvang die plaats vindt na schooltijd.
  • Gastouderopvang: opvang bij een gezin thuis dat geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang.

Peuteropvang

Peuteropvang is een vorm van kinderopvang waar kinderen van 2 tot 4 jaar komen spelen en leren. Ze ontdekken samen met andere peuters de wereld om zich heen, vol speelmogelijkheden en creatieve uitdagingen. De pedagogisch medewerkers weten precies hoe ze uw peuter daarbij kunnen helpen en uitdagen

Peuteropvanglocaties in de Krimpenerwaard

Waardse KidsAdres
BambiniIJsselkids Noord 210
2935 BN
Ouderkerk aan den IJssel
Humpie DumpieKarekiethof 11
2935 VW
Ouderkerk aan den IJssel
Klein DuimpjeBloemengaarde 39
2861 VM
Bergambacht
Peuteropvang BerkenwoudePrins Bernhardstraat 42
2825 BE
Berkenwoude
Polderrijk LekkerkerkKoninginneweg 3
2941 XH
Lekkerkerk
GraspiepersMerellaan 3
2872 AM
Schoonhoven
JodokusTinbergenlaan 40
2871 KC
Schoonhoven
ZazaMarconiplein 1
2871 JG
Schoonhoven
De VioliertjesWaterviolier 26
2871 NT
Schoonhoven
't KrielhokAdres
't KrielhokRotonde 1
2931 WC
Krimpen aan de Lek
Quadrant KindercentraAdres
RakkertjesJ. Huurmanlan 6
2831 XT
Gouderak
Royal KidsAdres
Het KasteelLorentzweg 60
2941 VE
Lekkerkerk
NoachBadhuisstraat 17
2861 XT
Bergambacht
Gro-up kinderopvangAdres
PippeloentjeGrote Haven 2a
2851 BM
Haastrecht 
PO StolwijkBilwijkerweg 6c
2821 SB
Stolwijk
Kiezel en KeiBloemengaarde 39A
2861 VM
Bergambacht
Ziezo KinderopvangAdres
De Kromme DraaiDen Hoeff 49
Ammerstol
De RankPasteurweg 93
Schoonhoven
Kind en coAdres
Peutergroep de KrullevaarDoelenplein 26
2871 CV
Schoonhoven

Kosten peuteropvang

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Kijk op toeslagen.nl als u wilt weten of u kinderopvangtoeslag krijgt. Krijgt u geen kinderopvangtoeslag? Vertel dit dan bij de peuteropvanglocatie. De gemeente betaalt dan mee in de kosten. Heeft u vragen over het gemeentelijk beleid rondom de peuteropvang? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0182.

De gemeente betaaltU betaaltDe Belastingdienst betaalt
Een deel van de kosten als u geen kinderopvangtoeslag krijgt.Een bijdrage die afhangt van uw inkomen.Een deel van de kosten: kinderopvangtoeslag.
8 uur extra opvang voor peuters met een VVE-indicatie.  

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Sommige peuters hebben meer hulp nodig bij hun (taal)ontwikkeling. De verpleegkundige op het consultatiebureau kan u vertellen of uw peuter een indicatie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) krijgt. Uw peuter krijgt dan gratis extra uren peuteropvang. U kunt bij het consultatiebureau terecht als u wilt weten of uw peuter een VVE-indicatie krijgt.

Kinderopvangtoeslag

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als beide ouders werken. Kinderopvangtoeslag vraagt u aan via de Belastingdienst. Hiermee betaalt u zelf de kinderopvang grotendeels. De kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst is afhankelijk van uw inkomen. Hierover leest u meer op de website van de Belastingdienst.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag en heeft u een kind in de leeftijd 2 tot 4? U kunt dan gebruik maken van een gesubsidieerde peuterplek, voor 8 uur per week. Als uw kind extra ondersteuning heeft, kunt u met het consultatiebureau bespreken of uw kind in aanmerking komt voor voor-en vroegschoolse educatie (VVE).

Sociaal Medische Kinderopvang

De Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang is een regeling voor ouders die kinderopvang nodig hebben vanwege een urgente medische en/of sociale situatie. Zij hebben echter (tijdelijk) geen recht op kinderopvangtoeslag waardoor de opvang niet betaald kan worden. Professionals om het gezin heen kunnen bevestigen dat de noodzaak voor opvang van het kind/de kinderen hoog is en ondersteunen de aanvraag. 

Bij het Loket Samenleving en Zorg wordt de aanvraag in behandeling genomen. Hiervoor moeten alle gevraagde gegevens worden ingediend. Zo voorkomen we vertraging in het behandelen van de aanvraag. De consulent van het Loket Samenleving en Zorg zal een afspraak met u inplannen om de aanvraag te bespreken en met u te bekijken wat uw gezin nodig heeft. Als u het fijn vindt, kan uw hulpverlener hierbij aansluiten.

Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang aanvragen

Van peuter naar kleuter

De overgang van peuteropvang naar school is een belangrijke mijlpaal voor ouders en het kind. Elk kind is uniek en daarom is het van belang dat de
school goed weet wie uw kind is en wat uw kind nodig heeft. Een overdracht naar de basisschool vindt plaats rond de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Indien uw kind extra ondersteuning nodig heeft, is het van belang de overdracht rond 3,5 jarige leeftijd al te organiseren. De school heeft dan voldoende tijd om uw kind beter te leren kennen en de nodige begeleiding in te zetten. De kinderopvanginstellingen in de Krimpenerwaard hechten waarde aan een kindvriendelijke overdracht. Dit betekent dat er samen of in nauwe afstemming met ouders een overdracht aan de school wordt gedaan.