Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ook kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen. De gemeente Krimpenerwaard en schoolbesturen zijn met elkaar aan de slag om onderwijs mogelijk te maken voor kinderen en jongeren uit Oekraïne.

Organisatie

Wij hebben zicht op het aantal jeugdigen binnen onze gemeente. Echter weten we niet in hoeverre dit aantal nog toe zal nemen en hoe lang mensen blijven. Dit maakt de organisatie van het onderwijs lastig. In ieder geval zoeken we tot de zomervakantie naar passende en praktische oplossingen.

Leerlingen in de gemeente Krimpenerwaard

Inmiddels hebben wij ook zicht op leerlingen die wel of niet zijn ingeschreven op scholen binnen onze gemeente en de ISK in Gouda (12+). Leerplicht heeft zicht op alle leerlingen, ook van leerlingen die bijvoorbeeld in de Rotterdamse regio naar school gaan. Half augustus bekijken wij welke leerlingen nog nergens staan ingeschreven en hoe wij hen gaan benaderen. In de laatste week van de schoolvakantie is er weer contact met de lokale schoolbesturen primair onderwijs, en contact met de directeur van de ISK Gouda.

Basisonderwijs (4-11 jaar)

Om kinderen aan te melden bij een van de basisscholen, is eerst registratie nodig bij de gemeente.

Vluchtelingen registeren

Na aanmelden, ontvangt u een uitnodiging voor registratie op ons kantoor in Stolwijk. Door vluchtelingen uit Oekraïne bij de gemeente te registreren, krijgen we zicht op aantallen en leeftijden. Dat hebben we nodig om verdere plannen te kunnen maken.

In de basisschoolleeftijd maken we onderscheid tussen de kleutergroepen (4-5 jaar) en de groepen 3 tot en met 8 (6-11 jaar).

Kleutergroepen (4 tot 5 jaar)

Ons streven is om kleuters te laten starten in een kleutergroep op een school zo dicht mogelijk bij het verblijfadres. Om uw kind aan te melden, kunt u contact opnemen met de (dichtstbijzijnde) school bij u in de buurt.

Internationale Schakelklas (6 tot en met 11 jaar)

Kinderen tussen de 6 en 11 jaar kunnen worden aangemeld bij de Internationale Schakelklas (verder te noemen ISK). De ISK is gevestigd in CBS De Ark in Bergambacht. Kijk voor meer informatie op de website: ISK-Bergambacht (cbs-deark.nl)(externe link)

Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen: Download (cbs-deark.nl)(externe link)

We kiezen voor het centraal organiseren van het onderwijs, omdat we dan de expertise, voorzieningen en een team van collega’s (ook als achtervang) bij elkaar hebben.

Leerlingenvervoer voor jeugdigen onder 12 jaar

Leerlingenvervoer in de vorm van taxivervoer (aangepast vervoer) is op korte termijn niet te realiseren. Er is een (groot) tekort aan chauffeurs. Om die reden doen we vanuit de gemeente in eerste instantie een beroep op ouders, gastgezinnen en netwerk om het vervoer van de leerlingen (met elkaar) te regelen. 

Is het niet mogelijk het vervoer zelf te regelen of wilt u een vergoeding voor het OV aanvragen voor de leerling en eventueel begeleider? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraagformulier voor leerlingenvervoer aanvragen en dit vervolgens ingevuld retour sturen. Dat kan per mail via leerlingenvervoer@krimpenerwaard.nl.

Mocht u na het lezen van de website nog vragen hebben over het aanvragen van Leerlingenvervoer? Neem dan contact op met het Loket Samenleving en Zorg via telefoonnummer 14 0182 of stuur een mail naar leerlingenvervoer@krimpenerwaard.nl.

Voortgezet onderwijs (vanaf 12 jaar)

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar verwijzen we door naar de Internationale Schakelklas (ISK) in Gouda. Kijk voor meer informatie op de website van ISK Gouda(externe link).

U kunt voor aanmelding rechtstreeks contact opnemen met de school door een e-mail te sturen naar a.jansen@carmelcollegegouda.nl. Op de website van ISK Gouda(externe link) vindt u het aanmeldformulier. Dat kunt u vooraf of ter plekke invullen. Voor vragen rondom de ISK Gouda kunt u ook bellen naar 06-189 722 35.

Contact

Heeft u andere vragen rondom onderwijs aan kinderen en jongeren uit Oekraïne? Stel uw vraag via oekraine@krimpenerwaard.nl. Vermeld als onderwerp Onderwijs.