Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ook kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen. De gemeente Krimpenerwaard en schoolbesturen zijn met elkaar aan de slag om onderwijs mogelijk te maken voor kinderen en jongeren uit Oekraïne.

Er is inmiddels meer zicht op aantallen jeugdigen binnen onze gemeente. Echter weten we niet in hoeverre dit aantal nog toe zal nemen en hoe lang mensen blijven. Dit maakt de organisatie van het onderwijs lastig. In ieder geval zoeken we tot de zomervakantie naar passende en praktische oplossingen. Eind juni hopen we meer duidelijkheid te hebben en gaan we op basis van de situatie dan een plan maken voor na de zomervakantie.

Basisonderwijs (4-11 jaar)

Om kinderen aan te melden bij een van de basisscholen, is eerst registratie nodig bij de gemeente.

Vluchtelingen registeren

Na aanmelden, ontvangt u een uitnodiging voor registratie op ons kantoor in Stolwijk. Door vluchtelingen uit Oekraïne bij de gemeente te registreren, krijgen we zicht op aantallen en leeftijden. Dat hebben we nodig om verdere plannen te kunnen maken.

In de basisschoolleeftijd maken we onderscheid tussen de kleutergroepen (4-5 jaar) en de groepen 3 tot en met 8 (6-11 jaar).

Kleutergroepen (4 tot 5 jaar)

Op sommige basisscholen zijn inmiddels een aantal kleuters gestart. Hier veranderen we voorlopig niets aan. Tegelijkertijd kiezen we er ook voor een centrale kleuterklas te organiseren in Bergambacht, dichtbij de expertise van de ISK. OBS Kiezel en Kei zal de organisatie van het onderwijs voor kleuters oppakken. Aanmelden kan bij Marieke Hagenaars, directeur van de school, bij voorkeur via e-mail: directie.kiezelenkei@onderwijsprimair.nl. Voor vragen is de school telefonisch bereikbaar via 0182-351480.

Internationale Schakelklas (6 tot en met 11 jaar)

Kinderen tussen de 6 en 11 jaar kunnen worden aangemeld bij de Internationale Schakelklas (ISK) in Bergambacht. De ISK is gevestigd in CBS De Ark. U kunt contact opnemen met de directeur van de school: dhr. Adriaan Hanse, via 0182-357075 of adriaan.hanse@cbs-deark.nl.

We kiezen voor het centraal organiseren van het onderwijs, omdat we dan de expertise, voorzieningen en een team van collega’s (ook als achtervang) bij elkaar hebben. Op dit moment is er sprake van een wachtlijst bij de ISK. De beschikbare plekken binnen de ISK zijn allemaal ingevuld. Er wordt hard gewerkt aan het opstarten van een nieuwe groep.

Leerlingenvervoer voor jeugdigen onder 12 jaar

Leerlingenvervoer in de vorm van taxivervoer (aangepast vervoer) is op korte termijn niet te realiseren. Er is een (groot) tekort aan chauffeurs. Om die reden doen we vanuit de gemeente in eerste instantie een beroep op ouders, gastgezinnen en netwerk om het vervoer van de leerlingen (met elkaar) te regelen. Is het niet mogelijk het vervoer zelf te regelen? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraagformulier voor leerlingenvervoer aanvragen en ingevuld retour sturen. Dat kan per mail via leerlingenvervoer@krimpenerwaard.nl.

Krimpenerwaard Intercultureel coördineert de komende periode, in opdracht van de gemeente, het leerlingenvervoer voor Oekraïense kinderen van en naar de Internationale Schakelklas in Bergambacht. Hierbij wordt samengewerkt met WelZijn Krimpenerwaard, Dagbesteding Krimpenerwaard en de inzet van vrijwilligers.

Mocht u na het lezen van de website nog vragen hebben over het aanvragen van Leerlingenvervoer? Neem dan contact op met het Loket Samenleving en Zorg via telefoonnummer 14 0182 of stuur een mail naar leerlingenvervoer@krimpenerwaard.nl.

Voortgezet onderwijs (vanaf 12 jaar)

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar verwijzen we door naar de Internationale Schakelklas (ISK) in Gouda. Kijk voor meer informatie op de website van ISK Gouda. Vanuit de gemeente houden we contact met de teamleider van de ISK om centraal zicht te houden op het aantal leerlingen. Hierbij stemmen we ook continu af met de scholen voor voortgezet onderwijs binnen onze gemeente.

Het verzoek vanuit de ISK is om jongeren tussen de 12 en 17 jaar zo snel mogelijk bij hen aan te melden. Registratie bij de gemeente vooraf is geen vereiste. Dit kan op een later moment gebeuren. U kunt voor aanmelding rechtstreeks contact opnemen met de school door een e-mail te sturen naar a.jansen@carmelcollegegouda.nl. Op de website van ISK Gouda vindt u het aanmeldformulier. Dat kunt u vooraf of ter plekke invullen. Voor vragen rondom de ISK Gouda kunt u ook bellen naar 06-189 722 35.

Contact

Heeft u andere vragen rondom onderwijs aan kinderen en jongeren uit Oekraïne? Stel uw vraag via oekraine@krimpenerwaard.nl. Vermeld als onderwerp Onderwijs.