Vangt u momenteel vluchtelingen op uit Oekraïne? Dan horen wij dat graag. Wij vragen u om hun gegevens in te vullen via de onderstaande knop. Na ontvangst van uw gegevens, nemen wij contact met de opgegeven contactpersoon op voor het maken van een afspraak op ons gemeentekantoor. Tijdens deze afspraak maken we de registratie in orde. We zorgen voor inschrijving in de BRP (basisregistratie personen), zodat zij een burgerservicenummer ontvangen. Daarmee is inschrijving mogelijk voor onderwijs, zorgverzekering en het aanvragen van leefgeld.

Let op: heeft u vluchtelingen op uw adres geregistreerd, maar vertrekken zij weer? Meld deze verhuizing dan bij de gemeente.

Vluchtelingen registreren

Richtlijnen voor een tijdelijke woonruimte

Het aanbieden van tijdelijke woonruimte aan vluchtelingen is een heel mooi initiatief. Houdt u er wel rekening mee dat deze woonruimte aan bepaalde richtlijnen en aandachtspunten moet voldoen. Deze vindt u in het onderstaande checklist. De gemeente komt hier niet op controleren. De opvang vindt plaats onder eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar van het pand.

Brandveiligheid

Zorg voor rookmelders in elke ruimte, een vrije doorgang als vluchtroute en een schuimblusser (minimaal 6L) in de gemeenschappelijke ruimte. Zijn er verbrandingstoestellen aanwezig (CV, geiser)? Zorg dan dat deze goed onderhouden zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de Brandweer.

Gezondheid

Veiligheid

  • EHBO-kit
  • Kluis/locker voor het opbergen van persoonlijke, waardevolle bezittingen
  • Waar mogelijk een af te sluiten ruimte met beschikking over eigen sleutel
  • CO-melder als in de verblijfsruimte een CV of geiser aanwezig is

Voorzieningen

  • Toilet (of toegang tot  toilet)
  • Badkamer met douchemogelijkheid (of toegang tot badkamer)
  • Keuken met koelkast (of toegang tot keuken)
  • Toegang tot internet

Buitenruimte

  • Afrastering van watergangen (sloten / vijvers, indien aanwezig)
  • Veilige speelruimte/speelvoorzieningen voor kinderen

Aantal personen

Volgens de geldende verhuurnormen moet een huurder over gemiddeld minimaal 12 vierkante meter aan woonruimte beschikken. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen geldt dit ook als richtlijn.

Noodopvang en langdurige opvang

Het is een taak van de gemeente om te zorgen voor noodopvang. De gemeente Krimpenerwaard heeft in korte tijd veel verschillende locaties onderzocht. De Meent in Schoonhoven bleek het meest geschikt als noodopvanglocatie. De locatie De Meent biedt ruimte aan 80 vluchtelingen. Met deze tijdelijke noodopvang, voorziet de gemeente in een eerste behoefte.

Noodopvang is bedoeld voor kortere tijd. Daarom is ook gezocht naar locaties waar de vluchtelingen langer kunnen blijven. De gemeente heeft meerdere locaties bekeken. We hebben twee locaties gevonden die geschikt zijn. De eerste locatie is een kantoorpand aan de Dorpsstraat 59a in Krimpen aan de Lek. Hier kunnen 50 vluchtelingen terecht. De locatie kan binnen enkele weken klaar zijn.

De tweede locatie is het voormalig raadhuis (deel van Amicitia) in Lekkerkerk. Hier kunnen binnen enkele weken 25 vluchtelingen terecht. Beide locaties zijn gekozen vanwege de goede bereikbaarheid en leefbaarheid. Ook speelt mee dat deze locaties in hele korte tijd klaar kunnen zijn voor opvang. Met deze opvanglocaties biedt de gemeente Krimpenerwaard vluchtelingen uit Oekraïne een duurzame verblijfsplek aan.