De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen bereikbaar zijn. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

Melding woon- en leefomgeving doorgeven

Melding openbare verlichting

Een storing van één of meer lichtmasten kunt u melden bij Nobralux.

Melding openbare verlichting doorgeven

Andere meldingen

  • Huisvuilinzameling, containers en inzamelplekken: neem contact op met Cyclus.
  • Gevonden dieren en dode dieren: bel dan het Centrum voor Dierenhulpverlening via 0182 - 529 059.
  • Overlast veroorzaakt door mensen (buren, jongeren, verslaafden): bel de politie via 0900 - 8844
  • Overlast van geluid dat bedrijven of instellingen veroorzaken: neem contact op met de Omgevingsdienst Midden-Holland.
  • Overlast door storm: kijk op de website van Hollands Midden Veilig.