Wat is het?

De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen bereikbaar zijn. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

Melding woon- en leefomgeving doorgeven
 

Melding openbare verlichting

Een storing van één of meer lichtmasten kunt u melden bij Nobralux.

Melding openbare verlichting doorgeven
 

Andere meldingen

  • Huisvuilinzameling, containers en inzamelplekken: neem contact op met Cyclus.
  • Gevonden dieren en dode dieren: bel dan het Centrum voor Dierenhulpverlening via 0182 - 529 059.
  • Overlast veroorzaakt door mensen (buren, jongeren, verslaafden): bel de politie via 0900 - 8844
  • Overlast van geluid dat bedrijven of instellingen veroorzaken: neem contact op met de Omgevingsdienst Midden-Holland.