Wat is het?

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen. 

Melding woon- en leefomgeving doorgeven 


Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige criminaliteit en misdaad. Je kunt bij M. melden over bijvoorbeeld moord en doodslag, mishandeling, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Maar ook met informatie over fraude en corruptie kun je bij M. terecht.

Melding Meld Misdaad Anoniem


Melding openbare verlichting

Een storing van één of meer lichtmasten kunt u melden bij Nobralux.

Melding openbare verlichting doorgeven


Verloren of gevonden voorwerpen

Wilt u een verloren of gevonden voorwerp melden?

Verloren of gevonden voorwerpen doorgeven


Nog makkelijker: melden met de MijnGemeente app

U kunt met de MijnGemeente app nog makkelijker een melding doen. Met uw smartphone geeft u de locatie, omschrijving en aanvullende gegevens eenvoudig door. U heeft hierbij de keuze om een foto bij te voegen en de locatiegegevens vanuit de telefoon te gebruiken. Als u dat wilt, kunt u op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken van de melding. U ontvangt dan een reactie per e-mail.

Deze app is beschikbaar in de App Store voor de iPhone en in de Play Store voor Android-systemen.

Hoe werkt het?

De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen bereikbaar zijn. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn.

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

Direct melden bij de gemeente

 • losse stoeptegel
 • gat in de weg
 • schade aan verkeersborden
 • onveilige plekken
 • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
 • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • vernield groen
 • zwerfvuil
 • volle afvalbakken
 • stankoverlast
 • achtergelaten fietsen of auto’s
 • onveilige verkeerssituatie
 • aanleg en onderhoud van speelplekken
 • kapotte of onveilige speeltoestellen

Direct melden bij andere partijen

Meldingen over voorwerpen of plekken die niet van de gemeente zijn, kunnen wij niet oplossen. U kunt deze meldingen het beste direct bij de partij doen die hierover gaat:

 • huisvuilinzameling, containers en inzamelplekken: hiervoor kunt u ook contact opnemen met Cyclus, www.cyclusnv.nl of (0182) 547 500
 • gevonden dieren en dode dieren: bel dan het Centrum voor Dierenhulpverlening 0182 - 529 059 (www.stcvd.nl)
 • overlast veroorzaakt door mensen (buren, jongeren, verslaafden): bel de politie 0900 - 8844
 • overlast van geluid dat bedrijven of instellingen veroorzaken tijdens hun werkzaamheden: via de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Denk aan geluidsoverlast van een fabriek, boerenbedrijf, horeca of ander bedrijf.