Wat is het?

De gemeente plaatst openbare verlichting ter bevordering van de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de gemeente.

Als de openbare verlichting niet werkt en u daarom ’s avonds door het donker over straat moet, kan dit een onveilig gevoel geven. Wanneer u aan het verkeer deelneemt en de verlichting is uit, dan kan dit zelfs gevaarlijke situaties veroorzaken. Dit proberen wij natuurlijk te voorkomen.

Bent u een niet werkende lichtmast tegengekomen? Dan kunt u dit doorgeven aan Bureau Openbare Verlichting via de website www.bureau-ovl.nl. Heeft u geen internet, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met (0184) 63 07 08

Wat heb ik nodig?

Voor een snelle afhandeling dient u de volgende informatie bij de hand te hebben:

- de woonplaats waar de storing is*
- de postcode
- de straat*
- het huisnummer (als de lichtmast in de buurt van een huis staat)

- het type storing*
- en het nummer van de lichtmast*

Let op: de gegevens waar een * achter staan, zijn noodzakelijk om uw melding goed te kunnen verwerken.

Hoe lang duurt het?

Het hangt van de aard en de ernst van het defect af hoe lang het duurt voordat de noodzakelijke reparatie verricht kan worden. Dit wordt bij inspectie ter plaatse beoordeeld.

Melding defecte lamp

De termijn verwachting voor het herstellen van een defecte lamp is 5 werkdagen.

Melding defecte mast en/of armatuur

Gangbare masten en/of armaturen worden binnen een termijn verwachting van 10 werkdagen hersteld en speciale masten en/of armaturen worden binnen en termijn verwachting van 6 weken hersteld.

Melding kabel- of netwerkstoring

Kabelnetwerk van de gemeente:

Is het gedeelte van de storing in het kabelnetwerk in eigendom van de gemeente, dan zijn de termijn verwachtingen voor het oplossen van de storing 15 dagen. Indien de grond bevroren is kunnen kabelwerkzaamheden niet plaatsvinden. De termijn verwachting van 15 werkdagen wordt dan mogelijk niet gehaald.

Werkzaamheden

Voor calamiteiten waar gevaarlijke situaties kunnen ontstaan en de verwachte termijnen niet worden gehaald, geldt dat er een tijdelijke voorziening wordt aangebracht.

Waarom brandt het licht soms overdag?

Het kan voorkomen dat de straatverlichting overdag brandt. Meestal is dit om storingen te verhelpen. De verlichting wordt op afstand ingeschakeld om na te gaan waar de storing zit en om te controleren of de storing is verholpen. Hierbij gaat niet de verlichting van één mast aan, maar wordt een 'lus' van lichtmasten (dat kunnen zelfs meerdere straten zijn) aangezet. Uiteraard wordt deze brandtijd zo kort mogelijk gehouden.

Soms schakelt de verlichting niet automatisch aan of uit. Meestal is er dan een ondergrondse storing die niet binnen een dag kan worden verholpen. Om toch licht in het donker te hebben, wordt de verlichting via een ander systeem met een tijdklok ingeschakeld. Alleen loopt het aan- en uitschakelen dan niet helemaal gelijk met de omringende straten. Dit komt niet vaak voor, alleen als dit noodzakelijk is voor de veiligheid 's avonds en 's nachts. 

Heeft u gevonden wat u zocht?