Wat is het?

Organiseert u een evenement, zoals een braderie, optocht, tent- of muziekfeest, kermis of sportwedstrijd? Vraag dan op tijd een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Voor een klein evenement hoeft u geen vergunning aan te vragen. Hierover leest u meer onder 'soorten evenementen'.

Evenementenvergunning aanvragen

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. De gemeente kan een evenement ook verbieden. In de vergunning worden voorwaarden opgenomen. Neem deze goed door, want u moet zich ook hieraan houden. Niet op tijd ingeleverde en niet volledig ingevulde aanvragen kunnen buiten behandeling worden gelaten.

Hoe werkt het?

Omdat er veel verschillende soorten evenementen bestaan, zijn er ook verschillende vergunningen. Welke vergunning u nodig heeft hangt af van wat u wilt organiseren.

Klein evenement

Voor een klein evenement hoeft u geen vergunning aan te vragen. Doe dit in ieder geval twee weken van tevoren. In de onderstaande situaties is er sprake van een klein evenement:

 • Het aantal aanwezigen is niet meer is dan 100 personen.
 • Het evenement vindt plaats op:
  • maandag tot en met zaterdag, tussen 8.00 en 24.00 uur of
  • zondag, tussen 13.00 uur en 24.00 uur.
 • Er wordt geen muziek gespeeld op bovenstaande periodes.
 • Het evenement vindt niet plaats op de weg, (brom)fietspad of parkeerplaats.
 • Het evenement vormt geen hindernis voor het verkeer en hulpdiensten.
 • Er worden alleen kleine voorwerpen geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per voorwerp.
 • Er is een een organisator.

Klein evenement melden

A- evenementen

A-evenementen zijn ook activiteiten voor een kleine groep, maar hierbij is er een iets grotere kans op overlast voor de omgeving. Bijvoorbeeld door een groter bezoekersaantal, het tijdstip of het afsluiten van een straat. Gevaar voor de openbare orde of de veiligheid wordt hierbij niet verwacht. U vraagt voor zo’n evenement een vergunning aan bij de gemeente met het aanvraagformulier evenementenvergunning. Door middel van een risico-scan wordt bepaald of het evenement als een A-evenement wordt gezien. 

B- en C- evenementen

B- en C- evenementen zijn de grotere evenementen, met meer risico's. Bij deze evenementen is er een zeker risico op nadelen voor de openbare orde en veiligheid. Door middel van een risico-scan wordt bepaald of het evenement een B- of C-evenement is. Een vergunningaanvraag van zo’n evenement doet u bij de gemeente door middel van het aanvraagformulier evenementenvergunning.

Wat moet ik doen?

Een vergunningaanvraag van een evenement doet u bij de gemeente. Voor een A-evenement doet u dit in ieder geval drie weken van tevoren. In geval van een B- of C-evenement moet de vergunning minimaal 13 weken van tevoren bij de gemeente zijn aangevraagd.

Veiligheidsplan voor B- en C-evenementen

Bij het indienen van de vergunningaanvraag voor een groot en/of risicovol evenement hoort een veiligheidsplan. In dit plan beschrijft u welke maatregelen u neemt om de veiligheid van bezoekers te verzekeren. Voor vragen over het veiligheidsplan kunt u contact opnemen één van de vergunningverleners APV via telefoonnummer 14 0182.

Wat kost het?

Voor grote evenementen gelden de volgende tarieven in 2024 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement. Het gaat om een evenement zoals bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de geldende Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard (evenementenvergunning).

 • een evenement klasse A zoals bedoeld in het Kader Evenementenbeleid VRHM: € 25,50
 • een evenement Klasse B zoals bedoeld in het Kader Evenementenbeleid VRHM: € 107,65
 • een evenement klasse C zoals bedoeld in het Kader Evenementenbeleid VRHM: € 274,90
 • Een melding van een klein evenement is gratis.

Extra informatie

Wij helpen u graag op weg in een persoonlijk gesprek. Hierbij leggen we uit hoe het proces verloopt, wat u nodig heeft en we helpen u bij het invullen van documenten. Bel met 14 0182 en maak een afspraak met één van de vergunningverleners van het team APV. Ook als u al vaker een evenement heeft georganiseerd, maar nog vragen heeft, neem gerust contact met ons op.