Wat is het?

Wilt u een evenement aanvragen, zoals een braderie, optocht, herdenkingsplechtigheid, tent-/muziekfeest, kermis of sportwedstrijd? Vraag dan op tijd een evenementenvergunning aan bij de gemeente. 

Evenementenvergunning aanvragen met DigiD

Evenementenvergunning aanvragen met eHerkenning

Voor een klein evenement hoeft u geen vergunning aan te vragen. U hoeft hiervan alleen een melding te doen bij de gemeente. Bij een klein evenement kunt u denken aan een kleine buurtactiviteit die overdag plaatsvindt. 

  Melding klein evenement

  Organiseert u voor het eerst een evenement of heeft u vragen?

  Wij helpen u graag op weg in een persoonlijk gesprek. Hierbij leggen we uit hoe het proces verloopt, wat u nodig heeft en we helpen u bij het invullen van documenten. Bel met 14 0182 en maak een afspraak met één van de vergunningverleners van het team APV. Ook als u al vaker een evenement heeft georganiseerd, maar nog vragen heeft, neem gerust contact met ons op!

  Wat kost het?

  Voor grote evenementen gelden de volgende kosten in 2021:

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de geldende Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard (evenementenvergunning), indien het betreft:
  een evenement klasse A als bedoeld in het Kader Evenementenbeleid VRHM € 22,55 
  een evenement Klasse B als bedoeld in het Kader Evenementenbeleid VRHM € 95,20
  een evenement Klasse C als bedoeld in het Kader Evenementenbeleid VRHM €243,10   

  Een melding van een klein evenement is kosteloos. 

  Hoe werkt het?

  Omdat er veel verschillende soorten evenementen bestaan, zijn er ook verschillende vergunningen. Welke vergunning u nodig heeft hangt af van wat u wilt organiseren.

  Soorten evenementen

  Er zijn vier soorten evenementen:

  Een klein evenement

  hiervan is sprake wanneer:

  • het aantal aanwezigen niet meer is dan 100 personen.
  • het evenement vindt plaats op maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 24.00 uur of op zondag tussen 13.00 uur en 24.00 uur.
  • geen muziek wordt gespeeld op maandag tot met zaterdag voor 08.00 uur en na 24.00 uur en op zondag voor 13.00 uur en na 24.00 uur.
  • het evenement niet plaatsvindt op de weg, (brom)fietspad of parkeerplaats of op een andere manier een hindernis vormt voor het verkeer en de hulpdiensten.
  • alleen kleine voorwerpen worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per voorwerp.
  • er een organisator is.

  A- evenementen

  zijn ook activiteiten voor een kleine groep, maar er is een iets grotere kans op overlast voor de omgeving, bijvoorbeeld door een groter bezoekersaantal, het tijdstip of het afsluiten van een straat. Gevaar voor de openbare orde of de veiligheid wordt hierbij niet verwacht. U vraagt voor zo’n evenement een vergunning  aan bij de gemeente met het aanvraagformulier evenementenvergunning (via de knop bovenaan deze pagina). Door middel van een risico-scan wordt bepaald of het evenement als een A-evenement wordt gezien. 

  B- en C- evenementen

  zijn de grotere evenementen met meer risico's. Bij deze evenementen is er een zeker risico op nadelen voor de openbare orde en veiligheid. Bij deze evenementen wordt door middel van een risico-scan bepaald of het evenement uiteindelijk een B- of C-evenement is. Een vergunningaanvraag van zo’n evenement doet u bij de gemeente door middel van het aanvraagformulier evenementenvergunning.

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. De gemeente kan een evenement ook verbieden. In de vergunning worden voorwaarden opgenomen. Neem deze goed door, want u moet zich ook hieraan houden.

  Niet op tijd ingeleverde en niet volledig ingevulde aanvragen kunnen buiten behandeling worden gelaten.

  Let op: Het gebruik van hoogwerkers en andere machines en apparaten, die anders worden gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, worden in verband met de veiligheid van de deelnemers en/of bezoekers van het evenement altijd geweigerd.

  Wat moet ik doen?

  Voor de verschillende soorten evenementen gelden verschillende regels rond het aanvragen. 

  Melding

  Een melding van een klein evenement doet u bij de gemeente. Doe dit in ieder geval 2 weken van tevoren.

  Voor de melding kunt u gebruik maken van het meldingsformulier klein evenement. Zorg ervoor dat u het formulier volledig invult en ondertekent. En voeg eventuele (verplichte) bijlagen toe. Op het meldingsformulier vindt u precies welke documenten voor uw melding nodig zijn.

  Vergunning

  Een vergunningaanvraag van een evenement doet u bij de gemeente. Voor een A-evenement doet u dit in ieder geval 3 weken van tevoren. In geval van een B- of C-evenement moet de vergunning minimaal 13 weken van tevoren bij de gemeente zijn aangevraagd.

  Voor een vergunning maakt u gebruik van het aanvraagformulier evenementenvergunning. Zorg ervoor dat u uw aanvraag volledig invult en ondertekent. En voeg eventuele (verplichte) bijlagen toe. Op het formulier vindt u precies welke documenten voor uw aanvraag nodig zijn.

  Veiligheidsplan voor B- en C-evenementen

  Bij het indienen van de vergunningaanvraag voor een groot en/of risicovol evenement hoort een veiligheidsplan. In dit plan beschrijft u welke maatregelen u neemt om de veiligheid van bezoekers te verzekeren.

  Onder het kopje 'Documenten en formulieren' vindt u een voorbeeld voor het veiligheidsplan. Voor vragen over het veiligheidsplan kunt u contact opnemen één van de vergunningverleners APV via tel. 140182.

  Andere vergunningen of ontheffingen

  Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen nodig heeft. Bijvoorbeeld een melding klein kansspel voor een bingo, een loterijvergunning of een vergunning voor het afsteken van vuurwerk.

  Extra informatie

  Waarom is een vergunning nodig?

  Een evenementenvergunning is nodig om een evenement goed en veilig te laten verlopen. Wanneer er een aanvraag gedaan wordt gaan hulpdiensten (zoals brandweer en politie) en gemeente met elkaar in gesprek over hoe het evenement zo veilig mogelijk kan verlopen. Ook wordt nagedacht over wat er moet gebeuren als het evenement anders gaat dan gepland. Want juist in dat geval moeten zaken goed zijn geregeld en is overleg met de hulpdiensten erg belangrijk.

  Beleidsregels voor evenementen

  Beleidsregels evenementen Krimpenerwaard 2018 – 2022