Cliëntenraad Sociale Zaken

De leden van de Cliëntenraad denken met elkaar na op welke manier de plannen van de gemeente verbeterd kunnen worden. Onder andere op het gebied van bereikbaarheid en klantbenadering. Ook geeft de Cliëntenraad de gemeente advies over de manier waarop mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden.

Speerpunten

Armoedebestrijding, door:

  • Duurzame gebruiksgoederen en medische kosten (deels) te vergoeden
  • Klanten beter te wijzen op regelingen
  • Schuldenproblematiek aan te pakken
  • Aandacht te hebben voor alle mogelijke groepen

Discrepantie (verschil) beleid en uitvoering verminderen, door:

  • Goede schriftelijke en mondelinge communicatie met de klant
  • Persoonlijk klantcontact op basis van autonome motivatie van de klant (klant kiest zelf voor gedrag en klant staat er helemaal achter)
  • Maatwerk toe te passen door onder andere passende re-integratietrajecten
DatumLocatie
18 januariRaadzaal (Lekkerkerk)
15 februariRaadzaal (Lekkerkerk)
21 maartRaadzaal (Lekkerkerk)
25 aprilRaadzaal (Lekkerkerk)
16 meiVergaderzaal 1.6, 1e verdieping (Lekkerkerk)
20 juniRaadzaal (Lekkerkerk)
22 augustusRaadzaal (Lekkerkerk)
19 septemberRaadzaal (Lekkerkerk)
17 oktoberRaadzaal (Lekkerkerk)
21 novemberRaadzaal (Lekkerkerk)

De bijeenkomsten vinden plaats op de derde donderdagochtend van de maand. De bijeenkomsten zijn van 9.00 uur tot 11.00-11.30 uur.

Eerdere verslagen van de Cliëntenraad Sociale Zaken vindt u op Archiefweb.

Contact

U bereikt de cliëntenraad via telefoonnummer 14 0182, op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 14.00 uur. Heeft u vragen over agenda's of verslagen? Of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met Marloes van Stam via clientenraad@krimpenerwaard.nl.