Voor de bedrijfslocatie aan de IJssellaan 30 in Ouderkerk aan den IJssel is een verzoek ontvangen om de geldende bedrijfsbestemming te wijzigen naar de bestemming Wonen. Hierbij worden 31 grondgebonden woningen (rijwoningen, twee-onder-éénkapwoningen, drie-onder-éénkapwoningen, vrijstaande woningen) gemaakt in het bestaande bebouwingslint.

Beeldkwaliteitsplan

De gemeenteraad heeft het beeldkwaliteitsplan IJsselgaarde, Ouderkerk aan den IJssel op 2 november 2023 vastgesteld. Het plan is hiermee onderdeel van de Nota ruimtelijke kwaliteit en vormt het kader bij de beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen.

De planopzet kenmerkt zich door een oost-west georiënteerde toegangsweg met een doorkijk naar het open gebied. Deze centrale as verbindt als gezamenlijk erf de diverse bebouwingseenheden en de gemeenschappelijke voorzieningen. Hierbij krijgen de woningen een architectonische vormgeving met een landelijke karakter.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld op 2 november 2023. Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met tot en met 19 december 2023 ter inzage. Dat kan online via ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentekantoor in Stolwijk. Maak hiervoor een afspraak met mevrouw M. de Graaf van team Advies Ruimtelijke Ontwikkeling via 14 0182.

Plattegrond plan IJsselgaarde